Препарати

ДЕЛАН ГОЛД

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • с несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

03.01.2024

 • Регистрации на ДЕЛАН ГОЛД за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Черно гниене

  Червен огън (бренер) (Pseudopeziza tracheiphila)

  Антракноза

  Доза

  70 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  49 дни

  Допълнителна информация

  70 мл/1000 кв.м. ПВЛМ (Максимал-на доза – 100 мл/дка (дори над 1430 м2 ПВЛМ))

  Лозя (винени сортове)
  Срещу Мана (Plasmopara viticola) Черно гниене (Gugnardia bidwellii) – внася се във фаза BBCH 15-79 (пет листа са отворени – повечето от зърната се събират, грозда се затваря)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/макс – 15-130 л/дка

  Минимална употреба
  Лозя (винени сортове)
  Антракноза (Gloeosporium ampelophagum)
  Червен огън (бренер) (Pseudopeziza tracheiphila) – внася се във фаза BBCH 15-79 (пет листа са отворени – повечето от зърната се събират, грозда се затваря)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/макс – 15-130 л/дка
  Означения: Метод ПВЛМ (площ вертикална листна маса) се прилага само при линейни системи за засаждане. За да се изчисли необходимото количество продукт за растителна защита се отчита височината на третираната част на растенията и междуредовото разстояние.
  Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите на ПРЗ ДЕЛАН ГОЛД съгласно Приложение № 2 на настоящата заповед.
  Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите на ПРЗ ДЕЛАН ГОЛД съгласно Приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта.