Препарати

ДЕЛАН ГОЛД

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • с несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

07.05.2024

 • Missing thumbnail

  ДЕЛАН ГОЛД  е контактен фунгицид с протективен и особено за фузикладиум терапевтичен ефект.

  Предимства:

  • Защитно действие
  • Внедряване от ранните етапи на развитие
  • Важен инструмент за управление на устойчивостта
  • Много добра ефективност
  • Удобен PHI (последна операция преди прибиране на реколтата)

  Приложение на Делан Голд:

  • Препаратът съдържа активното вещество дитианон, фунгицид от група М09 по FRAC.
  • Комбинира се с повечето инсектициди и фунгициди под формата на омокрящ се прах.
  • Не се комбинира с пасти с минерални масла и алкални препарати, като бордолезовата паста.

  Съвместимост:

  Комбинира се с повечето инсектициди и фунгициди под формата на омокрящ се прах. Не се комбинира с пасти с минерални масла и алкални препарати, като бордолезовата паста.

  Интервал на безопасност между приложението и достъпа на хора или животни до културата, върху която е бил приложен препаратът:

  Не влизайте в пръсканата култура, преди течността за пръскане да е изсъхнала напълно от повърхността на листата.

  Фитотоксичност:

  Не е фитотоксично, стига да се следват указанията на етикета.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ДЕЛАН ГОЛД за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Черно гниене

  Червен огън (бренер) (Pseudopeziza tracheiphila)

  Антракноза

  Доза

  70 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  49 дни

  Допълнителна информация

  70 мл/1000 кв.м. ПВЛМ (Максимал-на доза – 100 мл/дка (дори над 1430 м2 ПВЛМ))

  Лозя (винени сортове)
  Срещу Мана (Plasmopara viticola) Черно гниене (Gugnardia bidwellii) – внася се във фаза BBCH 15-79 (пет листа са отворени – повечето от зърната се събират, грозда се затваря)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/макс – 15-130 л/дка

  Минимална употреба
  Лозя (винени сортове)
  Антракноза (Gloeosporium ampelophagum)
  Червен огън (бренер) (Pseudopeziza tracheiphila) – внася се във фаза BBCH 15-79 (пет листа са отворени – повечето от зърната се събират, грозда се затваря)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/макс – 15-130 л/дка
  Означения: Метод ПВЛМ (площ вертикална листна маса) се прилага само при линейни системи за засаждане. За да се изчисли необходимото количество продукт за растителна защита се отчита височината на третираната част на растенията и междуредовото разстояние.
  Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите на ПРЗ ДЕЛАН ГОЛД съгласно Приложение № 2 на настоящата заповед.
  Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите на ПРЗ ДЕЛАН ГОЛД съгласно Приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта.