Препарати

ДАНТОП 50 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • При третиране на култури отглеждани на открито да се прилага след цъфтеж на културите. (Регламент (ЕС) № 485/2013 от 24 май 2013 г.).

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

09.09.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ДАНТОП 50 ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева муха

   Зелева белокрилка

   Зелева листна въшка

   Доза

   9.6 г/дка

   Карантинен срок

   70 дни

   Допълнителна информация

   разсад в оранжерии

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева листна въшка

   Зелева муха

   Зелева белокрилка

   Доза

   9.6 г/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   разсад в оранжерии

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева белокрилка

   Зелева муха

   Зелева листна въшка

   Доза

   9.6 г/дка

   Карантинен срок

   70 дни

   Допълнителна информация

   (бяло, червено, островърхо,савойско)-разсад в оранжерии

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Колорадски бръмбар

   Доза

   4 - 6 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева белокрилка

   Зелева листна въшка

   Зелева муха

   Доза

   9.6 г/дка

   Карантинен срок

   70 дни

   Допълнителна информация

   разсад в оранжерии

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева листна въшка

   Зелева белокрилка

   Зелева муха

   Доза

   9.6 г/дка

   Карантинен срок

   70 дни

   Вреда

   Зелева муха

   Зелева белокрилка

   Зелева листна въшка

   Доза

   9.6 г/дка

   Карантинен срок

   42 дни

   Допълнителна информация

   Китайско зеле, кел-къдраво зеле – разсад в оранжерии

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълково-живовлекова листна въшка

   Зелена ябълкова листна въшка

   Доза

   0.015 %

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   (15 г/дка)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Прасковена листна въшка

   Памукова листна въшка

   Доза

   0.008 - 0.012 %

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   (8 – 12 г/дка)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена ябълкова листна въшка

   Ябълково-живовлекова листна въшка

   Доза

   0.015 %

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   (15 г/дка)