Препарати

ДАКСЪР

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

07.05.2024

 • Missing thumbnail

  ДАКСЪР е  фунгицид от портфолиото на БАСФ, който съдържа Ревизол – нова генерация триазол, и крезоксим-метил – доказан в практиката стробилурин.

  Предимства

  • Изключителен контрол на болести, със силата на Ревизол®
  • Лечебно действие без аналог
  • Избор за всеки момент на приложение
  • По-добра физиология още от първото третиране

   

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  Даксър съдържа 2 активни вещества – новият триазол – Ревизол® и познатият стробилурин – крезоксим-метил. Ревизол® е първият изопропанол азол, принадлежащ към групата на инхибитори на биосинтезата на стерола (SBI) и подгрупата на деметилиращите инхибитори (DMI). След третиране Ревизол® се придвижва системно в тъканите на растенията като при достигане на патогена блокира неговите биохимични процеси и по-специално синтеза на ергостерол. Резултатът е инхибиране на растежа и разрушаването на клетъчната мембрана. Ревизол® има способността да се адаптира и работи дори и срещу резистентни форми. Крезоксим-метил е стробилурин с квази-системно действие, който инхибира
  митохондриалното дишане в клетките на патогените.

  Приготвяне на работния разтвор:

  • преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
  • определя се разходът на работен разтвор;
  • резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 2/3 с вода;
  • количество продукт се изсипва в резервоара и се разбърква; излива се изчисленото количество от аджуванта и пак се разбърква; резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно;
  • започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно напръскване на листната маса;
  • по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара;

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ДАКСЪР за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Мрежести петна

  Доза

  60 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Вреда

  Листен пригор

  Рамулариоза

  Доза

  60-100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 30-49 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интеревал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

  Минимална употреба

  Внася се във фаза BBCH 30-49 (начало на удължаване на стъблото – видими първи осили (само при осилестите форми)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интеревал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Базично гниене

  Брашнеста мана

  Жълта Ръжда

  Жълто-кафяви петна

  Кафява ръжда

  Ранен листен пригор

  Доза

  60 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интеревал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Кафява ръжда

  Доза

  60 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интеревал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Кафява ръжда

  Листен пригор

  Доза

  60 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интеревал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка