Препарати

ДАИЧИ 4 ОД

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.06.2023

  • Missing thumbnail

   ДАИЧИ 4 ОД е селективен системен хербицид, който се абсорбира от листната маса и корените. С бърза транслокация до меристемните тъкани. След приложението му растежът на плевелите спира в рамките на няколко дни и се появява характерно оцветяване по младите развити листа. Последвано от некроза, която бавно се разпростира върху цялото растение. Никосулфурон действа чрез инхибиране биосинтеза на основните амино киселини валин и изолевцин (блокира ензима ацетолактат синтаза, познат още като ацетохидроксикиселина синтаза). В резултат на което спира клетъчното деление и растежа на растенията.. Никосулфурон осигурява отличен контрол на широк спектър от едногодишни житни и някои широколистни плевели. Като остава хербицидно неактивен към културата. Селективността при царевицата към ДАИЧИ 4 ОД, произтича от селективен метаболизъм към активното вещество никосулфурон.

   ДАИЧИ 4 ОД се абсорбира от листната маса и корените на плевелите и бързо се придвижва до точките на нарастване – меристемните тъкани. Растежът на плевелите спира и в рамките на няколко дни се появява характерно червено-кафяво оцветяване. Последвано от некроза. Благоприятните климатичните условия (светлина, температура, влага) по време на третирането ускоряват действието на ДАИЧИ 4 ОД. Оптимални фази за борба с плевелите са: 2ри-3ти лист (преди братене) на едногодишните житни плевели и 10-20 см на коренищния балур.

   • Регистрации на ДАИЧИ 4 ОД за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    100 - 150 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Във фаза разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист (BBCH 12-18).
    Срещу балур в доза 150 мл/дка.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка – 20 – 40 литра вода/дка