Препарати

ДАГОНИС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

07.05.2024

 • Missing thumbnail

  ДАГОНИС е нов SDHI фунгицид за зеленчукови култури отБАСФ! Комбинация от две активни вещества, вкл. Xemium®, за широко спектърен контрол и кратък карантинен срок.

  Предимства

  • Дълготрайна защита срещу широк спектър от гъбни болести;
  • Кратък карантинен срок;
  • Инструмент за управление на резистентността;
  • Подходящ за програмите за интегрирана растителна защита;
  • Не влияе на полезна ентомофауна.

  ПРИЛОЖЕНИЕ:

  Дагонис се разрежда с вода и с работния разтвор се пръска листната маса на културата. Покритието трябва да бъде пълно и равномерно, като трябва да се избягва стичането на разтвора от растенията и да не се превишава разрешената доза. Прилага се превантивно в рисковите периоди за заразяване с гъбни болести или най-късно при първи симптоми на болестите. Третира се с конвенционалната наземна техника за посочените култури.

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  Активните вещества  на Дагонис –флуксапироксад и дифеноконазол принадлежат към две много различни химични групи, съответно карбоксамиди и триазоли, и имат различен механизъм на действие върху клетките на патогените. Флуксапироксад инхибира сукцинат дехидрогеназата в комплекс II на митохондриалната дихателна верига, което води до инхибиране кълняемостта на спорите, растежа на кълновете и мицела на целевите видове гъбни патогени. Дифеноконазол инхибира синтезата на ергостерол в гъбния патоген. Блокира активността на 14 а-деметилазa ензима, който спомага за производството на ергостерол, вследствие на което се спира дейността на клетъчнитемембрани в клетките и на гъбата изцяло.
  Морфологически, растежа на мицела е нарушен чрез некоординирано развитие на хифите и подтискане развитието на хаусториите. Така действието на активните вещества се допълват.

  Приложение и мерки за предотвратяване на резистентност:

  При много фунгициди съществува общ риск от появата на гъбни щамове, които са резистентни към активните вещества. За да се намали рискът от поява или развитие на явлението резистентност, е необходимо да се спазват указанията за употреба (препоръчана доза, предписаната честота и последователност на третиранията, условия на приложение и т.н.) и винаги, когато е възможно, да се редуват продукти с различни начини на действие или да се използват комбинирани продукти с различен механизъм на действие.

  Приготвяне на работния разтвор:

  • преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
  • определя се разходът на работен разтвор;
  • резервоарът на пръскачката се напълва от ½ до 2/3 с вода;
  • изчисленото количество препарат се излива в резервоара и се разбърква; резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно;
  • започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно покритие на растенията;
  • по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара;
  • след прекъсвания на работата разтворът трябва отново да се разбърка старателно;

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ДАГОНИС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Пръстеновидни петна

  Черни петна

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при ширина на нарастващият връх >1 см 3 – достигнат е типичния размер на главата (главата напълно затворена)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Пръстеновидни петна

  Черни петна

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се в начало на развитие на страничните пъпки – зелетата под последната зелка затворени )

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Аскохитоза

  Ръжда

  Склеротиния

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 15- 89 (пет листа (с прилистниците се разтварят) или се развиват 5 мустачета – пълна зрялост: всички шушулки са сухи и кафяви. Семената са сухи и твърди (пълна зрялост).

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Аскохитоза

  Доза

  60 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  60 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Кафяви петна

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 40-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Пръстеновидни петна

  Черни петна

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 41-49 (начало на формиране на главите; двата най-млади листа не са разтворени – типичен размер, форма и твърдост на главите достигнат – зеле)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Пръстеновидни петна

  Черни петна

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при главите на карфиола започват формиране; ширина на нарастващият връх >1 см 3 – достигнат е типичния размер на главата (главата напълно затворена)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Склеротийно увяхване

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 41-49

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Аскохитоза

  Доза

  60 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Склеротийно увяхване

  Доза

  120 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист – формирана цялата листна маса)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  60 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Кафяви петна

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 40-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  60 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Кафяви петна

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 40-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Аскохитоза

  Доза

  60 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  60 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист – край на нарастването на корена: достигната типичната форма и размер).

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  60 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Аскохитоза

  Доза

  60 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във ВВСН 14-89 (4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Склеротийно увяхване

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 41-49

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс- 20-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  60 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 60-89 (първи отворени цветове (първичен или А – цвят) – втора реколта: повечето плодове са оцветени)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Вода л/дка мин/макс- 20-200 л/дка