Препарати

ДАБЪЛ КАПЪР КИЙ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ДАБЪЛ КАПЪР КИЙ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Фитофторно гниене

    Доза

    400 - 600 г/дка

    Карантинен срок

    15 дни

    Допълнителна информация

    третиране през зимата

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Картофена мана

    Доза

    240 - 600 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза от ранните стадии на развитие на културата до 3 дни преди прибиране на реколтата.

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 60-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    240 - 600 г/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH13-83 (третите листа са отворени – зърната формират цвят)

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 60-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Пауново око

    Доза

    320 - 600 г/дка

    Карантинен срок

    15 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 10-85 Едно приложение през зимата и две приложения през пролетта

    Брой мин/макс приложения – 1 – 3
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Картофена мана

    Доза

    240 - 600 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза от ранните стадии на развитие на културата до 3 дни преди прибиране на реколтата.

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 60-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Фитофторно гниене

    Доза

    400 - 600 г/дка

    Карантинен срок

    15 дни

    Допълнителна информация

    третиране през зимата

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка