Препарати

ГЪЛИВЕР 50 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ГЪЛИВЕР 50 ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    4 - 5 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    BBCH 12-29 на културата (две листа разтворени-видими са максималния брой братя)

    Прилага се с прилепител Тренд 90- 0,1%