Препарати

ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    4 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    В това число слабо чувствителни на хормоноподобни хербициди (2,4 Д, МЦПА), плевели и паламида.

    прилага се по време на вегетацията във фенофаза на културите братене /23-29 ВВСН/, фенофаза на

    едногодишните широколистни плевели 2-4 лист и фаза розетка на паламидата в доза 4 г/дка.

    Работен разтвор – 20-40 л/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    4 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    В това число слабо чувствителни на хормоноподобни хербициди (2,4 Д, МЦПА), плевели и паламида.

    прилага се по време на вегетацията във фенофаза на културите братене /23-29 ВВСН/, фенофаза на

    едногодишните широколистни плевели 2-4 лист и фаза розетка на паламидата в доза 4 г/дка.

    Работен разтвор – 20-40 л/дка.