Препарати

ГРАНПРОТЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  21.05.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие:

   • ГРАНПРОТЕК е инсектицид, формулиран като емулсионен концентрат, за контрол на неприятели по складирано зърно.
   • Продуктът съдържа делтаметрин, синтетичен инсектицид, структурно базиран на естествени пиретрини, които засягат нервната система на насекомите, предизвиквайки множество увреждания в невроните, като забавят затварянето на йонните канали.
   • ГРАНПРОТЕК действа чрез контакт или поглъщане през устния апарат. Както при много инсектициди, чувствителността на насекомите зависи от редица фактори и може да варира в зависимост от условията на околната среда.

    

   РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ НА ГРАНПРОТЕК:

   При складирани зърнено-житни култури (с изключение на пшеница)за контрол на житна гъгрица (Sitophilus granarius), ръждивочервен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum), зърнов бръмбар (Rhyzopertha dominica), суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis) и сив брашнен молец   (Ephestia kuehniella)

   Доза на приложение: 1-2 л продукт/100 тона зърно.

   Количество вода: 98-99 л/100 тона зърно. Използвайте 98 л вода за разреждане на 2 л ГРАНПРОТЕК и 99 л вода за разреждане на 1 л ГРАНПРОТЕК.

   Максимален брой приложения: 1.

   Момент на приложение: ВВСН99 (след прибиране на реколтата)

   Техника на приложение: специализирана техника за третиране на зърно, на закрито.

   Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата : не се изисква.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ГРАНПРОТЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зърнов молец

   Доза

   20 мл/тон

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Доза: 2 л/100 тона зърно

   Внася се във фаза BBCH 99 (след прибиране на реколтата)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 98 л/ 100 т зърно

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житна гъгрица

   Зърнов бръмбар

   Ръждивочервен брашнен бръмбар

   Сив брашнен молец

   Суринамски брашнояд

   Доза

   10 - 20 мл/тон

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Доза 1-2 л /100 т зърно

   Внася се във фаза BBCH 99 (след прибиране на реколтата)

   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 98-99 л/ 100 т зърно