Препарати

ГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • Да се спазва Закона за пчеларството

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

07.05.2024

 • Missing thumbnail

  ГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СК  има широкоспектърно фунгицидно действие, дължащо се на активното вещество със стратегически механизъм на действие в състава му. Азоксистробин е от групата на стробилурините и действа като инхибитор на митохондриалното дишане. Добре изразеният „зелен ефект“ се дължи на потискането на производство на етилен в растението, което води до удължаване на вегетацията и съответно повишаване на добива.

  ПРЕДИМСТВА:

  • контактно, предпазно, лекуващо и изкореняващо действие
  • широк спектър на контролирани болести
  • дълго последействие
  • отличен партньор на фунгицидите от групата на триазолите
  • „зелен ефект“ – ускорява фотосинтезата, по-доброто усвояване на азот и вода, забавя стареенето на растенията

   

  ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

  Преди приготвяне на работния разтвор, да се провери изправността на пръскачката и дюзите. Напълнете половината от резервоара на пръскачката с чиста вода, включете бъркалката и сипете необходимото количество от продукта. След това долейте останалата вода.
  Разбъркването на разтвора трябва да продължи и по време на пръскането. Не приготвяйте предварително работен разтвор в количество по-голямо от необходимото за работата за един ден. След третирането изплакнете обилно с чиста вода цялото оборудване на определените за целта места (според законодателството).

  СМЕСИМОСТ

  При смесването на ГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СК с друг продукт се препоръчва да се направи предварителен тест за физическа съвместимост и за действието на сместа върху третираната култура. Да се спазва по-дългия карантинен срок.

   


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  80 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 29-37

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-25 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Ранен листен пригор

  Кафява ръжда

  Доза

  60 - 80 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 29-37

  Ранен листен пригор (Septoria tritici) – внася се във ВВСН 30-69 (Начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 2

  Интервал между приложенията – 14-42 дни

  ​Вода л/дка мин/макс – 10-25 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Склеротиния (Бяло гниене)

  Доза

  80-100 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 60-69 (10% от цветовете на главния цветонос отворени, нарастване на главния цветонос-край на цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка