Препарати

ГЛИФОХЕМ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  03.06.2024

  • Missing thumbnail

   Описание на препарата:

   Глифохем е хербицид на основата на активното вещество глифозат, принадлежащо към групата на глициновите производни, което се абсорбира от листната маса и се транслоцира базипетално и акропетално. Той инхибира синтеза на ароматни киселини и предотвратява синтеза на аминокиселини, необходими за синтеза на протеини.

   СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ на Глифохем:

   Приложен във фаза на интензивен растеж на плевелите в доза 2-4 л/дка, потиска плевелните видове:
   див овес – див овес (Avena spp.), метличина (Bromus spp.), мухоловка (Setaria).
   spp.), острица (Abutilon theophrasti), амброзия (Ambrosia artemisifolia), острица (Amaranthus spp.), дива острица (Calisegia sepium), обикновена острица (Capsella bursa-pastoris), сгурия (Chenopodium spp.), датула (Datura) страмоний), свраки ( Digitaria spp.), плевелно просо (Echinochloa crus-galli), метличина (Galinsoga parviflora), дренка (Galium aparine), червена коприва (Lamium purpureum), райграс (Lolium spp.), живовляк (Plantago spp.) .), ливадна трева (Poa spp.)

    

   РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

   • Преди сеитба при зърнено-житни култури – срещу едногодишни плевели – 300-600мл/дка; срещу многогодишни плевели – 600-1000мл/дка
   • Преди засаждане на горски насаждения – срещу едногодишни плевели – 300-600мл/дка; срещу многогодишни плевели – 600-1000мл/дка
   • Преди прибиране на маслини – срещу едногодишни и многогодишни плевели – 300мл/дка
   • Противопожарни просеки и необработваеми площи – напоителни канали, пътища, насипи, краища на канавки и култури – срещу едногодишни и многогодишни плевели, през цялата вегетация – 300-1000мл/дка
   • Ливади и пасища (за регенериране) – срещу едногодишни и многогодишни плевели, през цялата вегетация – 500-1000мл/дка

   Карантинен срок (дни): 7 дни за маслини; при зърнено-житни, горски насаждения, ливади и пасища, необработваеми площи – не се изисква

   ПРЕПОРЪКИ И БЕЛЕЖКИ:

   на третираните площи се забранява пашата на млекодайни говеда и използването на изсушена трева за тяхното хранене. Пашата на други животни и използването на изсушена трева за тяхното хранене е възможно след 7 дни от прилагането. Не трябва да се прилага в овощни насаждения и лози по-млади от 4 години.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ГЛИФОХЕМ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни плевели

   Доза

   300 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Многогодишни плевели

   Доза

   600 - 1000 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Горски насаждения
   Внася се преди засаждане

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни плевели

   Доза

   300 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Многогодишни плевели

   Доза

   600 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди сеитба

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни плевели

   Многогодишни плевели

   Доза

   500 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Ливади и пасища (за регенериране)

   Внася се през целия вегетационен сезон

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
   Да се прилага само с насочено третиране към плевели или в точно определени зони с цел регенериране на ливади и пасища

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни плевели

   Многогодишни плевели

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се преди прибиране

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
   За улесняване прибирането на реколтата

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни плевели

   Доза

   300 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Многогодишни плевели

   Доза

   600 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди сеитба

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни плевели

   Многогодишни плевели

   Доза

   300 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се през цялата вегетация

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
   При необработваеми площи да се прилага само на точно определени места обект на третиране

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни плевели

   Доза

   300 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Многогодишни плевели

   Доза

   600 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди сеитба

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни плевели

   Доза

   300 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Многогодишни плевели

   Доза

   600 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди сеитба

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни плевели

   Многогодишни плевели

   Доза

   300 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се през цялата вегетация

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
   При необработваеми площи да се прилага само на точно определени места обект на третиране

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни плевели

   Доза

   300 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Многогодишни плевели

   Доза

   600 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди сеитба

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка