Препарати

ГЛИФОН

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  03.06.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: ГЛИФОН е неселективен системен хербицид, който се абсорбира от листата и бързо се придвижва в растенията. Деактивира се при контакт с почвата. Използва се за контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели в стърнища; подходящ е за пръскане при дървесни видове, пасища; за контрол на плевелите в горското стопанство и
   поливни канали.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Добавете препоръчителното количество от продукта в началото на пълненето на резервоара с вода и допълнете необходимия обем на водата, като имате предвид площта на културите, които ще се третират. Да не се приготвя разтвор повече от колкото е необходимо.

   ФИТОТОКСИЧНОСТ: ГЛИФОН се деактивира бързо чрез абсорбция от глинените частици в почвата. Продуктът няма негативно последействие върху следващите в сеитбооборота култури

   С цел защита на водните организми да се спазва нетретирана буферна зона с включена в нея растителна защитна зона от 5 м до повърхностни води и 10 м до неземеделски земи.

   ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА: След употреба внимателно да се измива защитното оборудване и
   облекло, като се обръща специално внимание на измиването на ръкавиците отвътре.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ГЛИФОН за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни плевели

   Доза

   300 - 1000 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Многогодишни плевели

   Доза

   600 - 1000 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при плевели в активна вегетация

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Нежелана дървесна растителност

   Доза

   300 - 1000 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Срещу Нежелана дървесна растителност
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Многогодишни плевели

   Доза

   300 - 1000 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Поливни канали
   Внася се при плевели в активна вегетация

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Многогодишни плевели

   Доза

   300 - 1000 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при плевели в активна вегетация

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка