Препарати

ГЛИЙН 75 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  15.04.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

   ГЛИЙН 75 ВГ е сулфонилуреен хербицид. Абсорбира се чрез корените и листата и бързо се придвижва в цялото растение. Потиска деленето на клетките във вегетационните върхове на корените и стъблата на чувствителните плевели. Растежът на плевелите спира до няколко часа след прилагането му, но видими симптоми се появяват след 5-10 дни, а пълното загиване става за 15-20 дни. По-малко чувствителните плевели може да не загинат, но остават потиснати в своето развитие и не са конкурентни спрямо културата по отношение на вода и хранителни вещества. ГЛИЙН 75 ВГ е най-ефективен когато се прилага преди или рано след поникване на плевелите.

   ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

   ГЛИЙН 75 ВГ  трябва да се употребява само съгласно препоръките, представени в този етикет. Производителят не носи отговорност за загуби или повреди, получени в резултат на употреба на продукта, която не съответства на препоръките, посочени в този етикет. Потребителят на своя отговорност поема рисковете, свързани с нерегламентираната употреба на продукта. Третирайте с ГЛИЙН 75 ВГ само веднъж на сезон.
   ГЛИЙН 75 ВГ е устойчив на дъжд паднал 2 часа след третирането. Ако падне дъжд преди да са изминали 2 часа, то ефекта от хербицида може да се намали.
   Максимална индивидуална доза: 2 г/дка
   Максимален брой третирания през вегетацията: 1
   Интервал, който трябва да се спазва между третирането и достъпа на хора и животни до третираната култура: Достъпът до третираните площи трябва да бъде ограничен до изсъхването на работния разтвор.

  • Регистрации на ГЛИЙН 75 ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   1.3 - 2 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Срещу широколистни плевели, в т.ч слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели и някои едногодишни житни плевели.
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   1.3 - 2 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Срещу широколистни плевели, в т.ч слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели и някои едногодишни житни плевели.
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   1.2 - 2 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Срещу широколистни плевели, в т.ч слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели и някои едногодишни житни плевели.
   Внася се във фаза внесен след сеитба преди поникване на културата ВВСН 00
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка