Препарати

ГЛАДИАТОР

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

03.06.2024

 • Missing thumbnail

  ГЛАДИАТОР е листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни и многогодишни житни плевели.

  ФОРМУЛАЦИЯ:

  Емулсионен концентрат

  ПРЕДИМСТВА:

  Отлична селективност към широколистните култури. Продукта се поема бързо от листата на плевелите. Дъжд паднал час след след третиране не намалява хербицидния ефект на ГЛАДИАТОР

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  Продукта се поглъща от листата на третираните растения за няколко часа. Придвижва се и се натрупва в точките на нарастване на плевелите, включително и в техните коренища. Преди загиване плевелите придобиват характерно антоцианово оцветяване.

  За постигане на максимален ефект да се прилага в активен растеж на плевелите.
  При многогодишни житни плевели ефекта срещу коренищата се засилва, ако дозата се раздели на две третирания през интервал от 3 седмици.
  В зависимост от климатичните условия последействието на ГЛАДИАТОР е минимум 2 месеца.
  Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.
  Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ГЛАДИАТОР за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  120 мл/дка

  Карантинен срок

  90 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 - 300 мл/дка

  Карантинен срок

  90 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13-39 (разтворен трети лист – 9 или повече оформени междувъзлия)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  120 мл/дка

  Карантинен срок

  60 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 - 300 мл/дка

  Карантинен срок

  60 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13-39 (втора двойка листа – поява на девето (или следващо поредно) удължено междувъзлие)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка