Препарати

ГЕСТА ДЕКС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Spe8 - Опасен за пчелите.

 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

10.04.2024

 • Missing thumbnail

  Механизъм на действие: ГЕСТА ДЕКС е хербицид със системно действие срещу едногодишни широколистни плевели.

  ГЕСТА ДЕКС е хербицид с две активни вещества :

  Клопиралид системен, селективен хербицид след поникване с акропетална и базипетална транслокация. Натрупва се в меристемичните тъкани. Произвежда реакции от ауксинов тип. Действа върху удължаването и клетъчното дишане

  МЦПА синтетичен ауксин. Хормонален, системен, селективен хербицид, листна и коренова абсорбция, преместен в цялото растение, докато се натрупа в меристемичните тъкани .Той пречи на деленето и диференциацията на клетките, както и на протеиновия синтез. 

  Управление на устойчивостта :

  Препоръчват се специфични стратегии за управление на устойчивостта: В добрите фитосанитарни практики са включени мерки като използването на устойчиви сортове култури, нехимични методи за контрол и ефективни методи на приложение. В нашия случай, за борба с двусемеделните плевели, препоръчваме използването на продукта само когато заразата е висока и не може да се контролира с други техники. Агрономическите системи като ротация на културите, системи за отглеждане или системи за обработка на почвата също могат да имат голямо влияние върху развитието на конкретен вредител и следователно резистентност.

  РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИЗимна пшеница – 200мл/дка

  Карантинен срок (дни): не се изисква

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ГЕСТА ДЕКС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 21-32 (начало на братене – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 мл/дка