Препарати

ГАЛЪП СУПЕР 360

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

03.06.2024

 • Missing thumbnail

  Начин на действие:

  ГАЛЪП СУПЕР 360 притежава системно действие. Много лесно се абсорбира от растенията чрез листата и стъблата. Придвижва се от мястото на абсорбиране към кореновата система, като засяга и най-дълбоко разположените корени и коренища. Активното вещество блокира синтеза на аминокиселини в резултат засегнатите растения увяхват, пожълтяват и надземната маса некротизира. Видимите симптоми се появяват след 10-14 дни, а пълното загиване на плевелите протича за около 15-20 дни. Продуктът се разгражда от почвените микроорганизми за по-малко от месец, като не оставя остатъчни количества – няма вредно последействие за следващите в сеитбооборота култури.

  Приложение: 

  За получаването на оптимален хербициден ефект при третирането плевелите трябва да са развили листна маса и да са в процес на активен растеж. Почвата не трябва да се обработва в продължение на 2 седмици след третирането, докато листната маса на плевелите не покафенее. Да се избягва приложението на ГАЛЪП СУПЕР 360 във ветровито време и през периоди на засушаване. Екстремално високи температури и дъжд, паднал до 6-8 часа след пръскането, намаляват ефикасността на продукта. Препоръчва се разход на работен разтвор 20-30 л/дка

  Спектър на действие: 

  ГАЛЪП СУПЕР 360 е вегетационен, тотален хербицид за борба с едногодишните и многогодишните житни и широколистни плевели в необработваеми площи, лозови и овощни насаждения и в стърнища.

  Дозите, които се прилагат са в зависимост от вида на плевелите и са съответно:

  150-400 мл/дка: Alopecurus spp, Avena spp., Hordeum murinum, Lolium spp., Mercurialis spp., Poa spp., червен ориз, Ammi majus, Amaranthus spp, Celendula spp., Chenopodium spp., Orobanche spp.,Portulaca spp., Raphanus spp., Senecio spp., Sinapsis spp., Stellaria spp., Veronica spp.;

  400-500мл/дка: Agropyron repens, Carex spp, Cirsium spp., Euphorbia spp., Hypericum spp., Laersia oryzoides, Phalaris spp., Rumex spp., Sonchus spp., Sorghum halepense;

  500-700 мл/дка: Alisma spp., Asfodelus spp, Butomus spp., Cyperus spp, Ferula spp., Juncus spp., Nardus spp., Sciprus spp., Sparganium spp., Tussilago spp.;

  800-1000 мл/дка: Agrostis spp., Allium spp., Artemisia spp., Arundo spp., Cynodon spp., Eracleum spp., Glechoma spp., Oxalis spp., Paspalum spp., Phragmites spp., Pteridium spp., Raniculus spp., Rubus spp., Tipha spp., Urtica spp., Daucus carota;

  1200 мл/дка: Aristolochina spp., Clematis spp., Convolvulus spp., Rubia peregrine;

  Храсти:

  400-600 мл/дка: Acer spp., Fraxinus spp., Genista spp.,Salix spp., Sambucus spp., Vaccinum spp.;

  1000-1200 мл/дка: Calluna spp., Cistus spp., Erica spp., Lonicera spp

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ГАЛЪП СУПЕР 360 за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  150 - 1200 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  преди засаждане
  Внася се при плевели в активна вегетация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
  Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  150 - 1200 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  • 150-400 мл/дка: Alopecurus spp, Avena spp., Hordeum murinum, Lolium spp., Mercurialis spp., Poa spp., червен ориз, Ammi majus, Amaranthus spp, Celendula spp., Chenopodium spp., Orobanche spp.,Portulaca spp., Raphanus spp., Senecio spp., Sinapsis spp., Stellaria spp., Veronica spp.;
  • 400-500мл/дка: Agropyron repens, Carex spp, Cirsium spp., Euphorbia spp., Hypericum spp., Laersia oryzoides, Phalaris spp., Rumex spp., Sonchus spp., Sorghum halepense;
  • 500-700 мл/дка: Alisma spp., Asfodelus spp, Butomus spp., Cyperus spp, Ferula spp., Juncus spp., Nardus spp., Sciprus spp., Sparganium spp., Tussilago spp.;
  • 800-1000 мл/дка: Agrostis spp., Allium spp., Artemisia spp., Arundo spp., Cynodon spp., Eracleum spp., Glechoma spp., Oxalis spp., Paspalum spp., Phragmites spp., Pteridium spp., Raniculus spp., Rubus spp., Tipha spp., Urtica spp., Daucus carota;
  • 1200 мл/дка: Aristolochina spp., Clematis spp., Convolvulus spp., Rubia peregrine
  • Храсти:
  • 400-600 мл/дка: Acer spp., Fraxinus spp., Genista spp.,Salix spp., Sambucus spp., Vaccinum spp.;
  • 1000-1200 мл/дка: Calluna spp., Cistus spp., Erica spp., Lonicera spp.
 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  150 - 1200 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  преди засаждане
  Внася се при плевели в активна вегетация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
  Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  150 - 1200 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза Плевели в активна вегетация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
  Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  150 - 1200 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза Плевели в активна вегетация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
  Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  150 - 1200 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза Плевели в активна вегетация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
  Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  150 - 1200 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза Плевели в активна вегетация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
  Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  150 - 1200 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  преди засаждане
  Внася се при плевели в активна вегетация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
  Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  150 - 1200 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза Плевели в активна вегетация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
  Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  150 - 1200 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  преди засаждане
  Внася се при плевели в активна вегетация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
  Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  150 - 1200 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  преди засаждане
  Внася се при плевели в активна вегетация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
  Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  150 - 1200 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Цветни и декоративни дървета, дървесни видове, гори, тополови разсадници, лехи
  Внася се преди сеитба, засаждане, разсаждане, след прибиране или в края на вегетацията в разсадниците

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  150 - 1200 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  преди засаждане
  Внася се при плевели в активна вегетация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
  Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  150 - 1200 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза Плевели в активна вегетация

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
  Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите