Препарати

ГАЛИГАН 240 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ГАЛИГАН 240 ЕК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Включително някои многогодишни широколистни плевели.
    Втора година лук – дозата се внася трикратно (50+50+50 мл/дка), през 7 дни като: I-во третиране – се във фаза 3-4 лист на културата и ранни фази от развитето на плевелите

    Възможна е проява на фитотоксичност, която впоследствие се преодолява.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    80 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Включително някои многогодишни широколистни плевели.
    Внася се след сеитба, преди поникване на културата.