Препарати

ГАЛАКСИЯ СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  03.06.2024

  • Missing thumbnail

   ГАЛАКСИЯ СЛ е системен, след поникване, неселективен хербицид, формулиран на базата на активните вещества глифозат и MCPA.

   Механизъм на действие на ГАЛАКСИЯ СЛ:

   Глифозатът е производно на глицин, принадлежащ към химичната група на аминокиселините. Той е хербицид със системно действие, абсорбира се от листата и стъблата и бързо се транслоцира през симпласта. Инхибира биосинтезата на аминокиселината шикимат, инхибирайки активността на ензима EPSP синтаза.

   МЦПА е синтетичен ауксин, принадлежащ към химичната група на фенокси-карбоксилатите. Това е системен, листен и листно-абсорбционен хербицид. Той се премества във вътрешността на растенията през симпласта и апопласта и се натрупва в меристемните тъкани, където пречи на клетъчното делене и диференциация. Действа като индол оцетна киселина

   Асоциирането на тези две активни вещества води до повишаване на ефективността и спектъра на действие и на двата хербицида. Глифозатът е по-ефективен при борбата със слабо развитите плевели, особено едносемеделните. MCPA е по-ефективен при борбата с двусемеделните плевели в пълно вегетативно развитие. И двете активни вещества действат основно контактно, без остатъчно действие.

   РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

   Ябълки, Круши, Цитрусови, Маслини – 400-600мл/дка

   Карантинен срок (дни): 15

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

    

  • Регистрации на ГАЛАКСИЯ СЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Начални фази и активен растеж на плевелите Пролет-лято
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 90 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Начални фази и активен растеж на плевелите Пролет-лято
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 90 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Начални фази и активен растеж на плевелите Пролет-лято
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 90 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Начални фази и активен растеж на плевелите Пролет-лято
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 90 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Начални фази и активен растеж на плевелите Пролет-есен

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 180 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Начални фази и активен растеж на плевелите Пролет-лято
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 90 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Начални фази и активен растеж на плевелите Пролет-лято
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 90 дни