Препарати

ВОЛИАМ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ВОЛИАМ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Прасковен клонков молец

    Доза

    18 - 30 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 73-87
    Вторично окапване на завръза-беритбена зрялост

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Египетска памукова нощенка

    Памукова нощенка

    Малка полска нощенка

    Гамозначна нощенка

    Доматен миниращ молец

    Доза

    14 - 20 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Източен плодов червей

    Прасковен клонков молец

    Петнистокрила дрозофила

    Доза

    16 - 30 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 15-49

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 70-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Картофен молец

    Доза

    12.5 - 17.5 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Вреда

    Колорадски бръмбар

    Доза

    5 - 6 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 31-93 Начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират-повечето от листата са пожълтели

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 8
    Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Доза

    18 - 30 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Срещу Плодови червеи (Cydia pomonella, Cydia fagiglandanа); Кестенов хоботник (Curculio elephas)

    Внася се във фаза BBCH 73-87
    Вторично окапване на завръза-беритбена зрялост

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Петнистокрила дрозофила

    Ябълков плодов червей

    Листоминиращи молци

    Листозавивачки

    Източен плодов червей

    Доза

    16 - 30 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    минимална употреба

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Лешников хоботник

    Доза

    18 - 30 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 73-87 Вторично окапване на завръза-беритбена зрялост

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Гроздови молци

    Малка лозова листозавивачка

    Доза

    18 - 30 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Вреда

    Петнистокрила дрозофила

    Доза

    15 - 27 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Вреда

    Петнистокрила дрозофила

    Доза

    15 - 21.6 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Гроздови молци

    Малка лозова листозавивачка

    Доза

    15 - 21.6 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

    Карантинен срок при десетни сортове – 3 дни, при винени 30 дни
    раб.р-р 50-150 л/дка, във фаза BBCH 57-83 Съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-зърната формират цвят.

    Брой мин/макс приложения – 2
    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Доза

    18 - 30 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 73-87
    Вторично окапване на завръза -беритбена зрялост

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Египетска памукова нощенка

    Памукова нощенка

    Малка полска нощенка

    Гамозначна нощенка

    Доматен миниращ молец

    Доза

    14 - 20 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Източен плодов червей

    Прасковен клонков молец

    Петнистокрила дрозофила

    Доза

    16 - 30 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 15-49

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 70-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Сливов плодов червей

    Малка зимна педомерка

    Петнистокрила дрозофила

    Доза

    16 - 30 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 73-87
    Вторично окапване на завръза -беритбена зрялост

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 70-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Царевичен стъблопробивач

    Нощенки

    Доза

    10 - 15 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза

    1) BBCH14-55 Разтваряне на четвърти лист-средната част на метлицата започва да се разтваря

    2) BBCH73-87 Ранна млечна зрялост-физиологична зрялост

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Листоминиращи молци

    Листозавивачки

    Източен плодов червей

    Петнистокрила дрозофила

    Доза

    16 - 30 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 12
    Вода л/дка мин/макс – 70-150 л/дка