Препарати

ВОЛИАМ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  27.05.2024

  • Missing thumbnail

   ВОЛИАМ е широкоспектърен инсектицид, който действа стомашно и контактно.

   Механизъм на действие:

   Волиам  предотвратява последващи повреди много бързо след приложението (неприятелите спират да се хранят от няколко минути до няколко часа в зависимост от възрастта на ларвите). Волиам засяга всички ларвени стадии и не е установена кръстосана резистентност с основните инсектициди. Хербицидът притежава трансламинарно придвижване в листа и допълнителна активност върху листната повърхност, като по този начин действа при контакт и чрез поглъщане. Той атакува неприятеля през 3 различни етапа от неговият жизнен цикъл.

   Оволарвицидното действие на ВОЛИАМ  се обуславя от абсорбцията на продукта чрез хориона. Впоследствие, по орален път, излюпващата се ларва поглъща продукта. В този стадий ларвата поглъща достатъчна доза от продукта, така че храненето й спира бързо. Смъртта на ларвата настъпва в интервал от 24-60 часа след началното поглъщане/ абсорбция. Засегнатите ларви могат да върнат поетата храна и така да останат залепени за листата един или повече дни, без да предизвикват щети.

   ВОЛИАМ се прилага вегетационно. Препоръчителният работен разтвор е посочен в препоръките за употреба при всяка култура. При всички случаи използваният работен разтвор трябва да осигури пълно и равномерно покритие на третираната култура, и се определя от начина на обработка и типа на използваната техника за пръскане.

   Предимства:

   • Неприятелите спират да се хранят много бързо – първите симптоми настъпват едва след няколко часа
   • Троен ефект – хлорантранилипрол действа върху яйцата, излюпващите и възрастните ларви
   • Не е системен – силна трансламинарна мобилност, която предпазва листа от двете страни
   • Дълго последействие – голяма гъвкавост на приложение и последействие до 3 седмици след третиране
   • Устойчив на отмиване от дъжд – отлична остатъчна активност и устойчивост на дъжд, паднал 1-2 часа след третиране
   • Не е зависим от температурата – ВОЛИАМ  е ефективен дори при високи температури
   • UV стабилност – няма опасност от деградация на активното вещество вследствие на слънцето
   • Безопасен – отлична селективност към растенията и биоагентите
   • Стабилност на работния разтвор – работният разтвор на хлорантранилипрол показва отлична химическа стабилност при различни ph и температурни показатели

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ВОЛИАМ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Прасковен клонков молец

   Доза

   18 - 30 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 73-87
   Вторично окапване на завръза-беритбена зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Египетска памукова нощенка

   Памукова нощенка

   Малка полска нощенка

   Гамозначна нощенка

   Доматен миниращ молец

   Ливадна пеперуда

   Доза

   14 - 20 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis) Памукова нощенка (Helicoverpa armigera) Малка полска нощенка (Spodoptera exigua) Гамозначна нощенка (Autographa gamma)

   Внася се във фаза BBCH 71-89 Първа китка: първи плод с типичен размер-пълна зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

   Минимални употреби

   Доматен миниращ молец (Tuta absoluta)

   Внася се във фаза BBCH 71-89 (първа китка: първи плод с типичен размер – пълна зрялост)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 28 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Ливадна пеперуда (Loxostege sticticalis)

   Внася се във фаза BBCH 71-89 Първа китка: първи плод с типичен размер-пълна зрялост
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Източен плодов червей

   Прасковен клонков молец

   Доза

   16 - 30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Петнистокрила дрозофила

   Доза

   70 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Източен плодов червей (Cydia molesta); Прасковен клонков молец (Anarsia lineatella)

   Внася се във фаза BBCH 15-49

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 70-150 л/дка

   Минимални употреби

   Срещу Петнистокри ла дрозофила (Drosophila suzukii)

   Внася се във фаза BBCH 15-49

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Картофен молец

   Доза

   12.5 - 17.5 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Колорадски бръмбар

   Доза

   5 - 6 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 31-93 Начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират-повечето от листата са пожълтели

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 8
   Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Буков молец (Cydia fagiglandanа)

   Кестенов хоботник

   Доза

   18 - 30 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 73-87 Вторично окапване на завръза-беритбена зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Петнистокрила дрозофила

   Ябълков плодов червей

   Листоминиращи молци

   Листозавивачки

   Източен плодов червей

   Доза

   16 - 30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Ябълков плодов червей (Cydia pomonella); Листоминиращи молци (Leafminers); Листозави-вачки (Tortricidae); Източен плодов червей (Cydia molesta)

   Внася се във фаза BBCH 71-87 Размер на завръза до 10 мм; следцъфтежно окапване -беритбена зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 12
   Вода л/дка мин/макс – 70-150 л/дка

   Минимални употреби

   Срещу Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii)

   Внася се във фаза BBCH 71-87 Размер на завръза до 10 мм; следцъфтежно окапване до: Беритбена зрялост
   Интервал между приложенията – 12
   Вода л/дка мин/макс – 70-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Лешников хоботник

   Доза

   18 - 30 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 73-87 Вторично окапване на завръза-беритбена зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Гроздови молци

   Малка лозова листозавивачка

   Доза

   15 - 27 мл/дка

   Карантинен срок

   3 - 30 дни

   Вреда

   Петнистокрила дрозофила

   Доза

   15 - 27 мл/дка

   Карантинен срок

   3 - 30 дни

   Допълнителна информация

   Лозя (винени и десертни сортове)
   Срещу Гроздови молци (L. botrana, E. аmbiguella) Малка лозова листозавивачка (Argyrotoenia pulchellana)

   Внася се във фаза BBCH 57-83 Съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени- зърната формират цвят
   Брой мин/макс приложения – 2
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   Доза: 15 -27 мл/дка

   Карантинен срок: 30 дни

   Лозя (десертни сортове)
   Срещу Гроздови молци (L. botrana, E. аmbiguella) Малка лозова листозавивачка
   (Argyrotoenia pulchellana)

   Внася се във фаза BBCH 57-85 Съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-омекване н зърната
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 50-120 л/дка

   Доза: 15 -21,6 мл/дка

   Карантинен срок : 3 дни

   Минимални употреби

   Лозя (винени сортове)
   Срещу Петнистокри ла дрозофила (Drosophila suzukii) – внася се във фаза BBCH 57-83 От: Съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени До: Зърната формират цвят
   Брой мин/макс приложения – 2
   Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   Доза: 15 -27 мл/дка

   Карантинен срок: 30 дни

   Минимални употреби
   Лозя (десертни сортове)
   Срещу Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii)- внася се във фаза BBCH 57- 85 От: Съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени До: Омекване н зърната
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10

   Доза: 15 -21,6 мл/дка

   Карантинен срок: 3 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Източен плодов червей

   Прасковен клонков молец

   Доза

   16 - 30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Петнистокрила дрозофила

   Доза

   70 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Източен плодов червей (Cydia molesta); Прасковен клонков молец (Anarsia lineatella)

   Внася се във фаза BBCH 15-49

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 70-150 л/дка

   Минимални употреби

   Срещу Петнистокри ла дрозофила (Drosophila suzukii)

   Внася се във фаза BBCH 15-49

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Доза

   18 - 30 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 73-87
   Вторично окапване на завръза -беритбена зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Египетска памукова нощенка

   Памукова нощенка

   Малка полска нощенка

   Гамозначна нощенка

   Ливадна пеперуда

   Доза

   14 - 20 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis) Памукова нощенка (Helicoverpa armigera) Малка полска нощенка (Spodoptera exigua) Гамозначна нощенка (Autographa gamma)

   Внася се във фаза BBCH 71-89 Първа китка: първи плод с типичен размер-пълна зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Ливадна пеперуда (Loxostege sticticalis)

   Внася се във фаза BBCH 71-89 Първа китка: първи плод с типичен размер-пълна зрялост
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Източен плодов червей

   Прасковен клонков молец

   Доза

   16 - 30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Петнистокрила дрозофила

   Доза

   70 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Източен плодов червей (Cydia molesta); Прасковен клонков молец (Anarsia lineatella)

   Внася се във фаза BBCH 15-49

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 70-150 л/дка

   Минимални употреби

   Срещу Петнистокри ла дрозофила (Drosophila suzukii)

   Внася се във фаза BBCH 15-49

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Царевичен стъблопробивач

   Нощенки

   Ливадна пеперуда

   Доза

   10 - 15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза

   1) BBCH14-55 Разтваряне на четвърти лист-средната част на метлицата започва да се разтваря

   2) BBCH73-87 Ранна млечна зрялост-физиологична зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Ливадна пеперуда (Loxostege sticticalis)

   Внася се във фаза

   1) BBCH14-55 Разтваряне на четвърти лист-средната част на метлицата започва да се разтваря

   2)BBCH73-87 Ранна млечна зрялост-физиологична зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сливов плодов червей

   Малка зимна педомерка

   Петнистокрила дрозофила

   Доза

   16 - 30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 73-87
   Вторично окапване на завръза -беритбена зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 70-150 л/дка

   Минимални употреби

   Срещу Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii)

   Внася се във фаза BBCH 73-87 От: Вторично окапване на завръза До: Беритбена зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 70-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Царевичен стъблопробивач

   Нощенки

   Ливадна пеперуда

   Доза

   10 - 15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза

   1) BBCH14-55 Разтваряне на четвърти лист-средната част на метлицата започва да се разтваря

   2) BBCH73-87 Ранна млечна зрялост-физиологична зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Ливадна пеперуда (Loxostege sticticalis)

   Внася се във фаза

   1) BBCH14-55 Разтваряне на четвърти лист-средната част на метлицата започва да се разтваря

   2)BBCH73-87 Ранна млечна зрялост-физиологична зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Листоминиращи молци

   Листозавивачки

   Източен плодов червей

   Петнистокрила дрозофила

   Доза

   16 - 30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Ябълков плодов червей (Cydia pomonella); Листоминиращи молци (Leafminers); Листозави-вачки (Tortricidae); Източен плодов червей (Cydia molesta)

   Внася се във фаза BBCH 71-87 Размер на завръза до 10 мм; следцъфтежно окапване -беритбена зрялост

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 12
   Вода л/дка мин/макс – 70-150 л/дка

   Минимални употреби

   Срещу Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii)

   Внася се във фаза BBCH 71-87 Размер на завръза до 10 мм; следцъфтежно окапване до: Беритбена зрялост
   Интервал между приложенията – 12
   Вода л/дка мин/макс – 70-150 л/дка