Препарати

ВИТИПЕК ВГ АДВАНС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • с комбинирано действие (системно и несистемно)

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

25.04.2024

 • Missing thumbnail

  Описание на препарата:

  ВИТИПЕК ВГ АДВАНС е проникващ фунгицид, с превантивно и лечебно действие (1 до 2 дни след заразяване), предназначен за борба срещу мана по картофени, доматени и лозови насаждения.

   

  Основни функции:

  • ВИТИПЕК ВГ АДВАНС е проникващ фунгицид, с превантивно, лечебно и противоспорулиращо действие срещу мана по лозя, картофи и домати.
  • ВИТИПЕК ВГ АДВАНС е синергична смес, т.е. нивото на контрол на плесента, постигнато чрез смесване на цимоксанил с фолпет, е по-голямо от сумата от отделните дейности
  • Липса на прах
  • Висока хомогенност на частиците
  • Намокря се и се смесва бързо
  • Не е необходимо предварително намазване
  • По-голяма безопасност за апликатора
  • Лесен за измерване и почистване
  • Отлична дисперсия и суспензия във вода
  • Стабилност на склада

   

  Лозя (винени сортове)
  Срещу Мана (Plasmopara viticola) –
  внася се във фаза ВВСН 18-77 (осмите
  листа са отворени – зърната започват
  да се събират, грозда се затваря)
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7-12
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ВИТИПЕК ВГ АДВАНС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана (Plasmopara viticola)

  Доза

  150 гр/дка

  Карантинен срок

  42 дни

  Допълнителна информация

  Лозя (винени сортове)
  Срещу Мана (Plasmopara viticola) – внася се във фаза ВВСН 18-77 (осмите листа са отворени – зърната започват да се събират, грозда се затваря)
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7-12
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка