Препарати

ВИТИПЕК ВГ АДВАНС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • с комбинирано действие (системно и несистемно)

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

03.01.2024

 • Missing thumbnail

  Лозя (винени сортове)
  Срещу Мана (Plasmopara viticola) –
  внася се във фаза ВВСН 18-77 (осмите
  листа са отворени – зърната започват
  да се събират, грозда се затваря)
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7-12
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Регистрации на ВИТИПЕК ВГ АДВАНС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана (Plasmopara viticola)

  Доза

  150 гр/дка

  Карантинен срок

  42 дни

  Допълнителна информация

  Лозя (винени сортове)
  Срещу Мана (Plasmopara viticola) – внася се във фаза ВВСН 18-77 (осмите листа са отворени – зърната започват да се събират, грозда се затваря)
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7-12
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка