Препарати

ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  30.04.2024

  • Missing thumbnail

   ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р е фунгицид за контрол на мана по лоза, домати и картофи и други зеленчукови култури, представляващ комбинация от три активни вещества с различен начин на действие: симоксанил с контактно и локално-системно действие, фозетил-алуминий със системно действие и меден оксихлорид с контактно действие. Комбинацията от трите различни начина на действие осигуряват силно и продължително действие на продукта.

   ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р е фунгицид с предпазно и лечебно действие, блокира спорулацията и растежа на мицела на гъбния патоген.

   • симоксанил с контактно и локално-системно действие
   • фозетил-алуминий със системно действие и меден оксихлорид с контактно действие.

   Комбинацията от трите различни начина на действие осигурява силно и продължително действие на продукта.

   Указания за употреба:

   • Лозя: Първо приложение от ВВСН 11 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста).
   • Третиранията се повтарят през интервал от 10 дни.
   • Могат да бъдат направени максимум 4 приложения за сезон, които да приключат до фаза на културата ВВСН 79 (повечето от зърната се събират, грозда се затваря).

   По време на цъфтеж, продуктът да се прилага внимателно, за да се избегнат проблеми със селективността. Да не се прилага върху сорт Мускат.

   • Картофи: първо приложение от ВВСН 11 (разтваряне на първи лист на главното стъбло /> 4 см/ ).
   • Максимум 4 приложения за сезон, които да приключат до фаза на културата ВВСН 69 (край на цъфтежа на първото съцветие).
   • Домати: първо приложение от ВВСН 11 (първи същински лист на основното стъбло е напълно разтворен).
   • Третиранията се повтарят през 10 дни. Максимум 4 приложения за сезон, които да приключат във фаза на културата ВВСН 81 (10% от плодовете с типичен цвят на зреене).

   Третиранията трябва да започнат в ранни фази на развитие на културата, когато климатичните условия са благоприятни за развитие на болестта или по сигнал от пунктовете за прогноза и сигнализация.

   Приложенията се повтарят през интервал от 10-12 дни в зависимост от разпространението на болестта и наличието на условия, благоприятни за инфекция.

   Минималната доза да се прилага при слабо засягане от болестта. При чести и обилни валежи и висок риск от зараза, да се прилага максималната доза в началната фаза от инкубационния период на патогена.

   Смесимост:

   Да не се смесва с минерални масла и други маслени формулации, и листни азотни торове. В случай на смесване с листни торове да се направи предварителен тест върху малък участък, за да се провери съвместимостта.

   Указания отнасящи се до евентуална фитотоксичност, сортова чувствителност, влияние върху следващите култури в сеитбообръщението:

   Поради възможността от повишена чувствителност към продукта на някои сортове марули и спанак, е препоръчително, преди приложението да се направи предварителен тест за селективност на малък участък.

   Няма ограничения по отношение на следващите в сеитбообръщението култури.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Алтернария

   Доза

   400 - 450 г/дка

   Карантинен срок

   20 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернария

   Мана

   Доза

   400 - 450 г/дка

   Карантинен срок

   20 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   400 - 450 г/дка

   Карантинен срок

   40 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   400 - 450 г/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Маруля, къдраволистна и широколистна ендивия (салата Ескариол) и други салати(полско производство).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   400 - 450 г/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация