Препарати

ВИТАВАКС 2000

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.09.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ВИТАВАКС 2000 за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Гниене на семена

    Гниене на корени

    Доза

    200 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Горски разсадници

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Загиване на кълнове по време на поникване

    Снежна плесен

    Твърда главня

    Праховита главня

    Доза

    250 - 300 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Вреда

    Праховита главня

    Доза

    300 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация