Препарати

ВИТАВАКС 200 ФФ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ВИТАВАКС 200 ФФ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Праховита главня

    Доза

    250 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Твърда главня

    Праховита главня

    Загиване на кълнове по време на поникване

    Доза

    300 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Почвени патогени

    Доза

    250 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Почвени патогени

    Доза

    250 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония)