Препарати

ВИНОСТАР

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  19.04.2024

  • Missing thumbnail

   Виностар е комбинация от активни вещества на принадлежащи към групите морфолини (диметоморф) и фталимиди (фолпет). Приложен върху растенията, Виностар бързо се разпределя по повърхността и се транспортирa в ”дълбочина”.

   Момент на приложение:

   Лозя (винени сортове):

   Първо третиране във фенофаза „три листа отворени“. Следващите четири третирания се правят през 10-12 дни, в зависимост от климатичните условия до фенофаза „начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености“ (BBCH 13- 81).

   Домати (полско производство:

   Първо третиране във фенофаза „трети същински лист на главното стъбло” . Следващите четири третирания се правят през 10 – 14 дни, в зависимост от климатичните условия до фенофаза „девет и повече плодове с типичен размер” (BBCH 13-79).

   Техника на приложение:

   конвенционална.

   Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван:

   Да се третира при тихо време, без вятър, за да се избегне попадане на работен разтвор върху съседни култури. да не се третира при температури над 25oС. Да не се пръска срещу вятъра.

   Механизъм на действие:

   Виностар е фунгицидна комбинация с действие срещу маните в лозя и домати, като осигурява продължително действие и сигурна защита на плодовете и листата. Активното вещество диметоморф прониква през епидермиса в паренхимните тъкани на листата
   като разрушава хаусториите, инхибира образуването на клетъчната стена и предотвратява образуването на нови спори. Активното вещество фолпет свързвайки се химически в сероводородните съединения, възпрепятства дихателният процес на патогена и причинява неговото загиване. Като фунгицидна комбинация Виностар действа системно-контaктно с предпазно системно и антиспоролантно действие, като унищожава причинителите на болести вътре в паренхимнaтa тъкан и епидермисът на листата. Продуктът принадлежи към групата на продуктите за растителна защита със зелен физиологичен ефект, засилващ естествените защитни механизми на растенията срещу биотични и абиотични фактори. Реколтираното грозде е с одобрени качествени показатели.

   Действие на продукта върху следващи в сеитооборота култури:

   При спазване на указаните дози и третиране няма негативно въздействие върху следващите култури и не се намесва в сеитооборота.

   Приготвяне на работния разтвор:

   Използвайте достатъчно вода за да осигурите пълното покриване на листата и стеблата, увеличавайки обема спрямо растежния прогрес на стеблото, практически в плътните култури и под високи или сурови рискове от болести условия. Резервоарът на пръскачката се напълва с половинаата от необходимото количество вода, след което се прибавя измереното количество продукт. Ако е необходимо прибавете точното количество от партниращият продукт, както е регистриран. Долива се останалата вода при непрекъснато бъркане. Ако се изисква, прибавете сърфактанти, когато резервоарът на пръскачката е пълен. Осигурете пълно смесване и постоянно разбъркване за да поддържате продукта в суспензия.

   Смесимост:

   Виностар не е смесим с алкални материали, които могат да намалят неговата биологична активност. Желателно е провеждането на предварителен тест за съвместимост при всеки конкретен случай.

   Препоръки при употреба:

   Да се спазват правилата за работа с продукти за растителна защита. Практическите препоръки за употреба, освен гореизброените, трябва да се съобразяват със сигналите на местните пунктове по прогноза и сигнализация, или на-късно да се прилага при първи
   признаци на болестта.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   *Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ВИНОСТАР за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Картофена мана

   Доза

   180 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Полско производство.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   180 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Винени сортове.