Препарати

ВИКТУС 4 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.06.2023

  • Missing thumbnail

   ВИКТУС 4 СК е селективен системен хербицид, който се абсорбира от листната маса и корените. С бърза транслокация до меристемните тъкани. След приложението му растежът на плевелите спира в рамките на няколко дни и се появява характерно оцветяване по младите развити листа. Последвано от некроза, която бавно се разпростира върху цялото растение. Никосулфурон действа чрез инхибиране биосинтеза на основните амино киселини валин и изолевцин (блокира ензима ацетолактат синтаза, познат още като ацетохидроксикиселина синтаза). В резултат на което спира клетъчното деление и растежа на растенията.. Никосулфурон осигурява отличен контрол на широк спектър от едногодишни житни и някои широколистни плевели. Като остава хербицидно неактивен към културата. Селективността при царевицата към ВИКТУС 4 СК, произтича от селективен метаболизъм към активното вещество никосулфурон.

   ВИКТУС 4 СК се абсорбира от листната маса и корените на плевелите и бързо се придвижва до точките на нарастване – меристемните тъкани. Растежът на плевелите спира и в рамките на няколко дни се появява характерно червено-кафяво оцветяване. Последвано от некроза. Благоприятните климатичните условия (светлина, температура, влага) по време на третирането ускоряват действието на ВИКТУС 4 СК. Оптимални фази за борба с плевелите са: 2ри-3ти лист (преди братене) на едногодишните житни плевели и 10-20 см на коренищния балур.

   • Регистрации на ВИКТУС 4 СК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни плевели

    Доза

    125 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Включително балур от коренища и някои широколистни плевели (щир, синап, просфорник).

    Внася се във фаза до 8 лист на културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели.