Препарати

ВИКТУС ОД

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  03.06.2024

  • Missing thumbnail

   ВИКТУС ОД е сулфонилуреен хербицид. Сулфунилурейните хербициди действат върху чувствителните плевели като потискат ензима ацетолактатна синтаза (ALS), който е отговорен за синтеза на верижно разклонените основни аминокиселини левцин, валин и изолевцин, необходими при изграждането на растителните протеини.
   ВИКТУС ОД се абсорбира главно чрез листата и корените, като бързо се придвижва в цялото растение. В чувствителните растения потиска клетъчното делене във вегетационния връх. Растежът на плевелите се преустановява няколко часа след третирането, но видими симптоми се появяват след 5-10 дни, а пълното загиване на плевелите става за 15-25 дни. По-малко чувствителните видове може да не загинат напълно, но те остават потиснати в своето развитие и не са конкурентни на културата по отношение на вода и хранителни вещества. Продукта е най-ефективен, когато се прилага при активно растящи плевели.

   За постигане на максимален ефект, продукта трябва да се прилага в ранни фази на активно растящите плевели. Продукта се смесва с вода за приложение. Препоръчителен обем на работния разтвор – 20 – 40 л/дка. Използваният работен разтвор трябва да осигури пълно и равномерно покритие на листната маса. При третиране с ОД формулации не е необходимо добавянето на прилепител. Високата доза се прилага при силна степен на заплевеляване и прераснали плевели.

   Момент на приложение:

   При третиране на по-напреднали плевели хербицидният ефект може да варира от пълен контрол до потискане. Нивото на ефективност зависи от видовете плевели, фазата им на развитие и климатичните условия. Отделните плевелите са най – чувствителни на КЕЛВИН ОД в следните фази:

   • Балур и пирей : 15 – 20 см.
   • Кощрява, кръвно просо и диво просо – 1 – 3 лист.
   • Кокоше просо и другите едногодишни житни – от 1ви лист до братене.
   • Едногодишни широколистни – 2 – 4 лист.
   • Многогодишни широколистни/ паламида:- 4 – 6 лист, поветица и дребноцветно чадърче:- 15 – 20 см.

   ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА:

   Най-добри резултати се получават при млади и активно растящи плевели. При пръскане, да се осигури плътно покритие на листната маса с работния разтвор. ВИКТУС ОД е устойчив на дъжд паднал 2 часа след третирането.

   • Ако завали дъжд, преди да са изминали 2 часа от третирането, ефектът може да се намали.
   • ВИКТУС ОД трябва да се прилага при температури от 4°C до максимум 25°C. След по-дълъг период на застудяване (под 10°C) или продължителни валежи, трябва да се изчака царевицата да се възстанови и да се образува восъчен налеп, преди да се третира с продукта. ВИКТУС ОД не се препоръчва да се прилага при температури над 25°C или при силно слънчево греене. ВИКТУС ОД да не се прилага, ако разликата между дневната и нощната температура варира с повече от 17°C.
   • ВИКТУС ОД не се препоръчва да се прилага върху мокри растения (дъжд или роса).
   • Да не се прилага КЕЛВИН ОД, ако се очаква валеж до 3 часа след третирането.
   • КВИКТУС ОД не трябва да се прилага при царевица, която страда от стрес, вследствие на студ, засушаване, заливане, силно нападение от болести или неприятели, липса на хранителни вещества или други неблагоприятни условия. Приложението при много леки и песъчливи почви увеличава риска от горепосочените стресови фактори.
   • Много култури са силно чувствителни към ВИКТУС ОД. Да не се допуска директен или индиректен контакт (отвяване на работен разтвор) с култури, различни от царевица.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ВИКТУС ОД за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Sorghum halepense – балур

   Доза

   100 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   От 2ри до 8ми лист на културата (BBCH 12-18) дозите на приложение са в зависимост от степента на заплевеляване
   Включително балур от коренища.
   Да не се прилага при сладка царевица.