Препарати

ВИДЕЙТ 10 Л

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ВИДЕЙТ 10 Л за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Нематоди

    Доза

    1000 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Нематоди

    Доза

    1000 - 2000 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Прилага се 10-14 дни след разсаждане (BBCH 11) до 42 дни след разсаждането (BBCH 61). Брой приложения: 1-3.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Нематоди

    Доза

    1000 - 2000 мл/дка

    Карантинен срок

    50 дни

    Вреда

    Нематоди

    Доза

    1000 мл/дка

    Карантинен срок

    50 дни

    Допълнителна информация

    Прилага се веднага след разсаждане. Брой приложения: 1

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Нематоди

    Доза

    1000 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Вреда

    Нематоди

    Доза

    1000 - 2000 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Прилага се 10-14 дни след разсаждане (BBCH 11) до 42 дни след разсаждането (BBCH 61). Брой приложения: 1-3.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Нематоди

    Доза

    1000 - 2000 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Вреда

    Нематоди

    Доза

    1000 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Прилага се веднага след разсаждане.