Препарати

ВЕРТИМЕК 018 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите

 • При домати, краставици, пипер – да не се използва през месеците от ноември до февруари в оранжерии.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ВЕРТИМЕК 018 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   При поява на неприятеля, но не по-късно от ВВСН 89 (пълна зрялост). Да не се използва през месеците ноември-февруари;

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   в оранжерии
   При поява на неприятеля, но не по-късно от ВВСН 89 (пълна зрялост). Да не се използва през месеците ноември-февруари

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   в оранжерии
   При поява на неприятеля, но не по-късно от ВВСН 89 (пълна зрялост). Да не се използва през месеците ноември-февруари

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Червен овощен акар

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   При поява на неприятеля, но не по-късно от ВВСН 85 (напреднало узряване): увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта