Препарати

ВЕРИТА ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ВЕРИТА ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Картофена мана

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    Вреда

    Картофена мана

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Домати оранжерийно производство.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Домати полско производство.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Полско и оранжерийно производство

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Екскориоза

    Доза

    0.2 %

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    30 дни

    Вреда

    Чернилка

    Доза

    0.2 %

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация