Препарати

ВЕРИМАРК 200 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

21.05.2024

 • Missing thumbnail

  ВЕРИМАРК 200 СК е антраниламиден широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за контрол на широк спектър от гризещи и смучещи неприятели.

  ВЕРИМАРК 200 СК е разработен специално за почвено приложение, за да се оптимизира поемането и транслокацията в корените.

   

  • Формулация на водна основа
  • Оптимизиран за почвено приложение
  • Постоянно системно придвижване
  • Устойчива употреба благодарение на отличния екотоксикологичен профил
  • Отлично ниво на безопасност за културите
  • Лесно се абсорбира от корените и се разпределя в цялото растение
  • Последователна и бърза защита на културите (до 25 дни след третиране)
  • Бързо спиране на храненето на неприятелите

  НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

  Инсектицидът ВЕРИМАРК 200 СК действа предимно стомашно, но притежава и контактно действие. След поемането на токсичната доза, поведението на насекомото бързо се променя, което се проявява в спиране на храненето, с последваща смърт в рамките на 3 до 6 дни. Инсектицидът ВЕРИМАРК 200 СК действа основно срещу яйцата, ларвите, а при някои неприятели и срещу възрастните индивиди.

  Активното вещество циантранилипрол (Циазипир)  притежава системно действие, като се придвижва акропетално по ксилема т.е. от корените към надземните вегетативни части на растението. Всичко това обуславя отличното действие на активното вещество, както върху гризещите, така и върху смучещите насекоми.

  ПРИЛОЖЕНИЕ:

   

  Инсектицидът ВЕРИМАРК 200 СК е специално формулиран, за да се прилага чрез системата за капково напояване, като се внася с поливната вода в първата третина от цикъла на напояване.

   

  Целта на внасянето на инсектицид чрез капково напояване е да се постигне равномерна и бърза защита чрез най-оптималното му усвояване от корените и разпределяне на продукта в цялото растение.

   

  Препоръчва се прилагане в началните етапи от развитието на културата, при което се осигурява силен старт на културата, като контролира неприятелите и предотвратява повреди, предизвикани от храненето, и създава възможности за подобряване на добива.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ВЕРИМАРК 200 СК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Египетска памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Миниращи мухи

  Оранжерийна белокрилка

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Тютюнева белокрилка

  Доза

  37.5 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Доматен миниращ молец

  Египетска памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Оранжерийна белокрилка

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Тютюнева белокрилка

  Миниращи мухи

  Доза

  37.5 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Памукова нощенка

  Зелева нощенка

  Малка полска нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Доза

  37.5 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  В оранжерии

  Минимална употреба

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (разтворен втори същински лист-пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят и твърдост)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Миниращи мухи

  Оранжерийна белокрилка

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Тютюнева белокрилка

  Доза

  37.5 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (2 развити листа /първа листна двойка е разтворена/ -пълно узряване /зърната са твърди/)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Тютюнева белокрилка

  Оранжерийна белокрилка

  Сребристо точкова нощенка

  Памукова нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Памукова листна въшка

  Миниращи мухи

  Доза

  37.5 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Египетска памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Миниращи мухи

  Оранжерийна белокрилка

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Тютюнева белокрилка

  Доза

  37.5 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Памукова нощенка

  Зелева нощенка

  Малка полска нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Доза

  37.5 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  В оранжерии

  Минимална употреба

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (разтворен втори същински лист-пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят и твърдост)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Египетска памукова нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  37.5 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (разтворен втори същински лист – пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят и твърдост)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Доматен миниращ молец

  Египетска памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Минираща муха

  Оранжерийна белокрилка

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Тютюнева белокрилка

  Доза

  37.5 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Доматен миниращ молец

  Египетска памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Минираща муха

  Оранжерийна белокрилка

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Тютюнева белокрилка

  Доза

  37.5 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Памукова нощенка

  Зелева нощенка

  Малка полска нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Доза

  37.5 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  В оранжерии

  Минимална употреба

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (разтворен втори същински лист-пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят и твърдост)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Египетска памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Миниращи мухи

  Оранжерийна белокрилка

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Тютюнева белокрилка

  Доза

  37.5 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Памукова нощенка

  Зелева нощенка

  Малка полска нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Доза

  37.5 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  В оранжерии

  Минимална употреба

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (разтворен втори същински лист-пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят и твърдост)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Египетска памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Миниращи мухи

  Оранжерийна белокрилка

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Тютюнева белокрилка

  Доза

  37.5 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Египетска памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Миниращи мухи

  Оранжерийна белокрилка

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Тютюнева белокрилка

  Доза

  37.5 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Памукова нощенка

  Зелева нощенка

  Малка полска нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Доза

  37.5 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  1 ден

  Допълнителна информация

  В оранжерии

  Минимална употреба

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (разтворен втори същински лист-пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят и твърдост)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Египетска памукова нощенка

  Зелена прасковена листна въшка

  Малка полска нощенка

  Памукова нощенка

  Ягодово хоботниче

  Доза

  37.5 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори лист развит – втора реколта)

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7