Препарати

ВЕНТУМ ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  22.03.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие:

   Вентум ВГ е хербицид с комбинация е комбинация от две активни вещества от групата на сулфонилуреите и е със системно действие. Попаднал върху плевелите, той се поема бързо от листата, стопира растежа и развитието им веднага и ги унищожава до 4 седмици. Визуалните признаци на хербицидно действие са: пожълтяване, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на плевелното растение. Вентум ВГ контролира и спящите меристемни тъкани, като по този начин предотвратява повторния растеж на плевелите. Плевелите са най-чувствителни, когато са в ранни фази и интензивен растеж. Скоростта на действие на Вентум  зависи от вида на плевелите, климатичните условия и използваната доза. Благоприятните климатични условия за растеж на плевелите засилват хербицидното действие.

   ПРЕДИМСТВА:

   • Ефикасност. Вентум ВГ е широкоспектърен вегетационен хербицид за царевица. В сравнение с Екип той контролира по-широк спектър от широколистни плевели, като се наблюдава по-добър ефект срещу бутрак и паламида.
   • Бързина на поемане. Вентум ВГ се поема на 90% за два часа.

   УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

   Необходимото количество ВЕНТУМ ВГ, да се разтвори предварително в отделен съд с вода, така полученият разтвор да се излее в резервоара на пръскачката, наполовина пълен с вода. Преди да се добави останалото количество вода да се прибави прилепителя. Да се избягва образуването на пяна. Да се включи бъркалката и резервоара да се долее догоре с вода. По време на пръскане разбъркването на разтвора да продължи.

   СМЕСИМОСТ
   ВЕНТУМ ВГ да не се смесва с органофосфорни инсектициди. Преди смесването му с други продукти се препоръчва да се направи предварителен тест за съвместимост на формулациите и фитотоксичност върху културата.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ВЕНТУМ ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   10 - 15 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Включително Балур от коренища и семена.

   Внася се от 2-6 лист на културата, 15-25 см височина на балура.
   Ползва се прилепител Меро в доза 200 мл/дка.