Препарати

ВАЛМЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ВАЛМЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Доза

   15 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   5 дни

   Допълнителна информация

   Карантинен срок  5 дни при полски условия и  3 дни в оранжерия,

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Сребрист цитрусов акар

   Доматен акар

   Доза

   15 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Доза

   15 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни бълхи

   Доза

   37.5 - 120 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Червен овощен акар

   Доза

   60 - 96 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Доза

   25 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   10 дни

   Допълнителна информация

   Доза при винени сортове : 25-100 мл/дка
   Доза при десертни сортове:  50-120 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Паяжинообразуващи акари

   Сребрист цитрусов акар

   Доза

   15 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Доза

   15 - 80 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Червен овощен акар

   Кафяв ябълков акар

   Доза

   50 - 120 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Доза

   15 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   5 дни

   Допълнителна информация

   Карантинен срок  5 дни при полски условия и  3 дни в оранжерия,

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Доза

   15 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   5 дни

   Допълнителна информация

   Карантинен срок  5 дни при полски условия и  3 дни в оранжерия,

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Доза

   15 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Червен овощен акар

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Доза

   60 - 96 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Ягодов акар

   Доза

   15 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация