Препарати

ВАЛИС ПЛЮС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  23.04.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   • Валис плюс е системен фунгицид с превантивен, лечебен и изкореняващ ефект, съдържащ две активни съставки.
   • Валифенелат е най-новото активно вещество и има ясно изразено акропетално-системно и анти-спорулантно действие, прекъсвайки развитието на патогените във всички стадии от развитието им.
   • Попаднал върху листа валифенелат бързо се преразпределя по цялата повърхност (дифузионно действие) и формира „депа“ във восъчния налеп на кутикулата , от които по-късно постепенно навлиза във растението.
   • Медта има контактно действие и превантивен ефект. При смесване с вода се получава меден йон (Cu2+), който предотвратява покълването на спорите.
   • Медният хидроксид има бърз ефект, поради бързото освобождаване на медни йони, докато медният оксихлорид осигурява дълготрайната защита.

   ПРЕДИМСТВА на Валис Плюс:

   • бързо проникване
   • трансламинарен ефект
   • дифузен ефект

   Препоръки и бележки по приложението:

   • Прилага се до 3 пъти през годината за защита на зеленчукови култури.
   • Прилагайте два пъти годишно за защита на лозите.
   • И двата медни компонента във Valis Plus съдържат медни йони, които допринасят за по-добро използване на азота и фосфора.
   • Нанасянето върху повърхността на листа позволява защита на обратната страна на листа (трансламинарно движение).
   • При лозата се прилага през 10-14 дни в зависимост от развитието на болестта.
   • При зеленчуците се прилага на интервали от 7 дни.
   • Максималният брой третирания през годината е 2 пъти при лози и 3 пъти при домати и патладжан.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ВАЛИС ПЛЮС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Картофена мана

   Доза

   250 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 17-85 (седми същински листа на главното стъбло – 50 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   250 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH17-85 (разтваряне на 7-те листа на главното стъбло – плодовете от първо плодообразуване са оцветени от охра до кафяво)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   200 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH13-81 (третите листа са отворени – начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10-12
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
   Поради риск от развитие на резистентност площите с лозя да се третират най-много до два пъти годишно с продукти съдържащи активното вещество валифеналат.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   250 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 21-48 9 и повече листа – при 50% от растенията листата са завити

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Картофена мана

   Доза

   250 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 17-85 (седми същински листа на главното стъбло – 50 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка