Препарати

ВАЛИС ПЛЮС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  03.01.2024

  • Missing thumbnail

   ВАЛИС ПЛЮС е комбиниран фунгицид (ВАЛИФЕНАЛАТ + МЕДЕН ОКСИХЛОРИД + МЕДЕН ХИДРОКСИД) с контактно предпазно и системно трансламинарно предпазно и лекуващо действие.

  • Регистрации на ВАЛИС ПЛЮС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Картофена мана

   Доза

   250 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 17-85 (седми същински листа на главното стъбло – 50 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   250 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH17-85 (разтваряне на 7-те листа на главното стъбло – плодовете от първо плодообразуване са оцветени от охра до кафяво)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   200 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH13-81 (третите листа са отворени – начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10-12
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
   Поради риск от развитие на резистентност площите с лозя да се третират най-много до два пъти годишно с продукти съдържащи активното вещество валифеналат.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   250 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 21-48 9 и повече листа – при 50% от растенията листата са завити

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Картофена мана

   Доза

   250 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 17-85 (седми същински листа на главното стъбло – 50 % от плодовете са с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка