Препарати

ВАКСИПЛАНТ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  03.01.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие: елиситор на естествените механизми за защита на културата.

   РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
   Ръж, Тритикале, Овес, Спелта – Септориози, Брашнеста мана, Хелминтоспориоза – 50-100мл/дка
   Елда – Брашнеста мана – 50-100мл/дка

   Карантинен срок (дни): 3

  • Регистрации на ВАКСИПЛАНТ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Хелминтоспориоза

   Доза

   75 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Ечемик (включително пивоварен ечемик)
   Внася се във фаза ВВСН 30-89 (начало на удължаване на стъблото – пълна зрелост).

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 5-50 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Септориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 30-89 (начало на удължаване на стъблото – пълна зрелост).

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 5-50 л/дка.