Препарати

ВАЗТАК НОВ 100 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8 – Опасен за пчелите

 • С несистемно и репелентно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

09.09.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ВАЗТАК НОВ 100 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   оранжерийно производство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   оранжерийно производство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   оранжерийно производство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   оранжерийно производство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кръгломиниращ молец

   Черешова муха

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Грахова листна въшка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Минираща муха

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Колорадски бръмбар

   Доза

   10 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Италиански скакалец

   Марокански скакалец

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафявопетниста листозавивачка

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Гамозначна нощенка

   Доза

   25 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   зеленчукови, бобови, житни и други култури

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Източен плодов червей

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Малка зимна педомерка

   Розена листозавивачка

   Глогова листозавивачка

   Кафявопетниста листозавивачка

   Пръстенотворка

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Обикновена сливова щитоносна въшка

   Доза

   0.02 %

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Обикновен житен бегач

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Доза

   12 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Обикновена житна пиявица

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновена цвеклова щитоноска

   Обикновена цвеклова бълха

   Зелева нощенка

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   24 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   24 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   24 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници II-III възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Източен плодов червей

   Сливов плодов червей

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Кръгломиниращ молец

   Голяма зимна педомерка

   Розена листозавивачка

   Глогова листозавивачка

   Кафявопетниста листозавивачка

   Пръстенотворка

   Анарзия

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Обикновена сливова щитоносна въшка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Колорадски бръмбар

   Доза

   10 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   0.03 %

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Източен плодов червей

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Кръгломиниращ молец

   Малка зимна педомерка

   Голяма зимна педомерка

   Розена листозавивачка

   Глогова листозавивачка

   Кафявопетниста листозавивачка

   Пръстенотворка

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Крушова листна бълха

   Обикновена сливова щитоносна въшка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновена цвеклова щитоноска

   Обикновена цвеклова бълха

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   24 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   24 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   24 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кръгломиниращ молец

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Гроздови молци

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Обикновена сливова щитоносна въшка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   оранжерийно производство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Обикновен житен бегач

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Доза

   12 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Обикновена житна пиявица

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Обикновена сливова щитоносна въшка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Колорадски бръмбар

   Доза

   10 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Колорадски бръмбар

   Доза

   10 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Източен плодов червей

   Сливов плодов червей

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Кръгломиниращ молец

   Малка зимна педомерка

   Голяма зимна педомерка

   Розена листозавивачка

   Глогова листозавивачка

   Пръстенотворка

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Обикновена сливова щитоносна въшка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Обикновен житен бегач

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Доза

   12 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Обикновена житна пиявица

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Рапичен цветояд

   Доза

   10 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Мъхнат бръмбар

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Розена листозавивачка

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновена сливова щитоносна въшка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Агрилус

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Доза

   12 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Обикновена житна пиявица

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сливов плодов червей

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Кръгломиниращ молец

   Малка зимна педомерка

   Голяма зимна педомерка

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Обикновена сливова щитоносна въшка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   гъсеници II-III възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   оранжерийно производство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   оранжерийно производство

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Доза

   12 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Обикновена житна пиявица

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оранжерийна белокрилка

   Листни въшки

   Тютюнев трипс

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Тютюнев трипс

   Доза

   16 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Минираща муха

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновен житен бегач

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   ларви

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновена цвеклова щитоноска

   Обикновена цвеклова бълха

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   24 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Кръгломиниращ молец

   Черешова муха

   Малка зимна педомерка

   Розена листозавивачка

   Глогова листозавивачка

   Пръстенотворка

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Обикновена сливова щитоносна въшка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Източен плодов червей

   Доза

   12.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Кръгломиниращ молец

   Малка зимна педомерка

   Голяма зимна педомерка

   Розена листозавивачка

   Глогова листозавивачка

   Кафявопетниста листозавивачка

   Пръстенотворка

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Обикновена сливова щитоносна въшка

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Ливадна пеперуда

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   гъсеници IV и V възраст