Препарати

БУТИК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8 – Опасен за пчелите.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на БУТИК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Доза

   50 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
   Да се прилага от март до октомври

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Доза

   30 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
   Да се прилага от март до октомври

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Доза

   30 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
   Да се прилага от март до октомври

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Доза

   50 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
   Да се прилага от март до октомври

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновен паяжинообразуващ акар

   Червен овощен акар

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Ввнася се до ВВСН 16 – разтваряне на 6-ти лист

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
   Третираната листна маса да не се използва за фураж