Препарати

БУТИЗАН 400 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  22.04.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие:
   Бутизан 400 СК се разпределя равномерно в повърхностния 2 – 3 см слой. Така се създава стабилен хербициден екран и плевелните растения загиват преди или веднага след поникването им. Хербицидът се поема предимно чрез корените, а при вегетационно приложение и чрез листата на растенията.
   При сухи условия Бутизан 400 СК има добра фотостабилност и може да остане на повърхността на почвата в продължение на няколко седмици без значителни загуби. След наличието на валежи той се активизира и започва да действа. Ефекта от хербицида се влияе и от съдържанието на хумус в почвата – по-високото хумусно съдържание намалява биологичното действие.

   Предимства:

   • Безпрепятствен старт за рапицата чрез контрол на едногодишни житни и широколистни плевели, включително лайка, мак, ралица и други;
   • Дълго почвено действие, дори и при сухи условия;
   • Отлична селективност и широк прозорец на приложение – до 2-ри лист на плевелите.

   Приготвяне на работния разтвор:

   • преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
   • определя се разходът на работен разтвор;
   • резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 2/3 с вода;
   • изчисленото количество продукт се излива в резервоара и се разбърква; резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизиранапълно;
   • започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно напръскване на почвата;
   • по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара;
   • след прекъсвания на работата разтворът трябва отново да се разбърка старателно.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на БУТИЗАН 400 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   250 мл/дка

   Карантинен срок

   70 дни

   Допълнителна информация

   Внася се след разсаждане на зелето до 2 лист на плевелите.
   Зелев разсад (лехи) – внася се след сеитба, преди поникване.
   Да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   250 мл/дка

   Карантинен срок

   70 дни

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно до 2 лист на плевелите.
   Да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.