Препарати

БУТИЗАН МАКС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  03.06.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм и спектър на действие:

   БУТИЗАН МАКС е хербицид, предназначен за унищожаване на едногодишни житни и широколистни плевели  ниви със рапица.

   Начин на действие:.

   • Метазахлор принадлежи към групата на хлороацетамидите.
   • Доста сложен начин на неговото действие включва разрушаването на мастните киселини.
   • Той се поема главно от корените, хипокотила и котиледоните покълващи и поникващи растения. Усвоява се частично след поникването им и от листата на плевелите.
   • Диметенамид- П също принадлежи към групата на хлороацетамидите.
   • Той се поема главно от колеоптила на тревите и по-нататък от корените и надземните части на двусемеделните растения по време на тяхното поникване .
   • Той инхибира растежа на плевелите в ранните стадии на развитие, но не засяга установените плевели в ранните стадии на развитие.
   • Квинмерак принадлежи към групата на хинолинкарбоксилните киселини – вид ауксин хербицид. Действа като системен почвен и листен хербицид.
   • Лесно се поема от корените и надземните части на чувствителните плевели. Активното вещество потиска развитието на чувствителните растения.
   • Растежът на надземните и подземните части се забавя след приема на веществото и в листата се наблюдават деформации на растежа (огъване на листа поради по-бърз растеж на горната му част), нарушен воден режим в растенията и признаци на стареене се наблюдават.

   Ефект от Бутизан Макс:

   • Най-добър ефект има след прилагане в почвата преди поникването на плевелите, когато препаратът се възприема от покълналите плевели и причинява смъртта им преди или малко след тяхното поникване.
   • Унищожава плевелите дори при ранно приложение след поникване във фаза котиледон на плевели, които вече са поникнали по време на третирането.
   • Препаратът действа най-добре при достатъчно почвена влага, при приложение в сухо време хербицидният ефект се проявява при по-късни валежи.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на БУТИЗАН МАКС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 - 250 мл/дка

   Карантинен срок

   70 дни

   Допълнителна информация

   След сеитба, преди поникване на културата – ВВСН 00-06.

   Доза: 200 – 250 мл/дка

   Приложение вегетационно – на есен: до 2-ри – 4-ти лист на културата и до 2-ри лист на плевелите(ВВСН 10-14)

   Доза: 250 мл/дка