Препарати

БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Прилага се във фенофаза на културата BBCH 21 -32 (Начало на братене-втори възел е най -малко на 2см над първия възел).

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Прилага се във фенофаза на културата BBCH 21 -32 (Начало на братене-втори възел е най -малко на 2см над първия възел).

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Прилага се във фенофаза на културата BBCH 21 -32 (Начало на братене-втори възел е най -малко на 2см над първия възел).

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Прилага се във фенофаза на културата BBCH 21 -32 (Начало на братене-втори възел е най -малко на 2см над първия възел).

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Прилага се във фенофаза BBCH 14-16 (Разтваряне на четвърти лист- разтваряне на шести лист)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Прилага се във фенофаза BBCH 14-16 (Разтваряне на четвърти лист- разтваряне на шести лист)