Препарати

БУЗ УЛТРА ДФ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  02.01.2024

  • Missing thumbnail

   Буз Ултра е широкоспектърен, системен триазолен фунгицид с предпазно и лечебно действие.

   АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

   Тебуконазол – 750 г/кг

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   • Активното вещество тебуконазол е от групата на фунгицидите – инхибитори на егростеролния биосинтез, който е необходим за изграждането и функционирането на клетъчната мембрана на гъбата. Това води до нарушаване и спиране на процеса на нарастване на мицела и загиване на гъбата.
   • БУЗ УЛТРА ДФ прониква в листата и се пренася акропетално (възходящо) в растенията, като по този начин защитава и новоформираните листа
   • За постигане на оптимален ефект препоръчваме да се прилага предпазно или веднага след началото на гъбната инфекция

   • Регистрации на БУЗ УЛТРА ДФ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    13 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 30-81 (Развитие на леторастите – начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености)

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 7-14
    Вода л/дка мин/макс – 30-120 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Жълта Ръжда

    Кафява ръжда

    Ранен листен пригор

    Доза

    33 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене – край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Жълта Ръжда

    Кафява ръжда

    Ранен листен пригор

    Доза

    33 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене – край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка