Препарати

БУЗИН

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • селективен хербицид

 • след засаждане, преди поникване на културата

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

18.06.2023

 • Missing thumbnail

  БУЗИН е селективен хербицид за контрол на едногодишни широколистни и някои видове житни плевели. За приложение след засаждане, преди поникване при картофи.

  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

  Продуктът успешно контролира следните видове плевели: кръвно просо (Digitaria sp.), кокоше просо (Echinochloa crus-galli), едногодишна метлица (Poa annua), червена мъртва коприва (Lamium purpureum), рапица (Brassica napus), бяла куча лобода (Chenopodium album), лайка (Matricaria inodora), полски пролез (Mercurialis annua), прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria), попова лъжичка (Thlaspi arvense), обикновен спореж (Senecio vulgaris), врабчови чревца (Stellaria media), персийско великденче (Veronica persica) и трицветна теменуга (Viola tricolor).

  Продуктът намалява заплевеляването от: петниста бударица (Galeopsis tetrahit) и английски райграс (Lolium perenne).

  Има ограничено действие при следните видове плевели: обикновен щир (Amaranthus retroflexus), лечебен росопас (Fumaria officinalis), трирога лепка (Galium aparine), поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus) и черно куче грозде (Solanum nigrum).

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

  Продуктът може да се използва върху една и съща площ максимум веднъж в рамките на един вегетационен сезон. Работният разтвор да не се транспортира извън третираната зона. Продукта не бива да се използват при посеви, предназначени за производство на посевен материал за картофи. В случай на пропадане на културата, на същата площ може да се засее само царевица след извършване на оран на дълбочина 15 см.

  СЕИТБООБОРОТ:

  Трябва да бъде извършена оран на 15 см дълбочина преди сеитба на други култури, като се имат предвид следните ограничения. На площи, третирани с БУЗИН да не се засява маслодайна рапица, фасул и червено цвекло в период от 6 месеца след третиране с продукта, а за люцерна и детелина – 4 месеца след третиране с продукта. На площи, третирани с БУЗИН могат да се засеят моркови 3 месеца след третиране с продукта и след извършване на предварително разораване на почвата.

  ФИТОТОКСИЧНОСТ:

  При прилагане в дозите и по начина, посочен в указанията за употреба, продуктът не е фитотоксичен за картофи. Продукта не трябва да се използва при култури, страдащи от стрес по време на третирането. При прилагане на продукта при нови сортове картофи, препоръчваме да се консултирате с производителя/дистрибутора.

  СМЕСИМОСТ:

  Не се препоръчва смесване с други продукти за растителна защита.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

 • Регистрации на БУЗИН за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Широколистни плевели

  Доза

  75 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Срещу широколистни и някои житни плевели
  Внася се във фаза след засаждане, преди поникване на културата.
  Брой мин/макс приложения – 1

  Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка