Препарати

БУЗИН ПРЕПО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  31.05.2024

  • Missing thumbnail

   БУЗИН ПРЕПО е селективен хербицид за контрол на едногодишни широколистни и някои видове житни плевели. За приложение след засаждане, преди поникване при картофи.

   При картофи в доза 40 г продукт/дка приложена преди поникване, във фенофази „период на покой, клубените не покълват” до „начало на образуване на стъблата” (ВВСН 00-07) или в доза 30 г продукт/дка приложена след поникване, преди ВВСН 21 (от фенофаза „поникване: стъблата излизат над почвената повърхност” (ВВСН 09) до преди фенофаза „поява на първо странично разклонение (>5см)” (ВВСН 21).

   Да не се прилага след поникване в доза 30 г продукт/дка, ако продуктът вече е използван преди поникване.

   Количество вода: 20-40 л/дка.

   Карантинен срок – минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 60 дни

   Техника на приложение: механизирана наземна техника.

   СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

   Продуктът успешно контролира следните видове плевели: кръвно просо (Digitaria sp.), кокоше просо (Echinochloa crus-galli), едногодишна метлица (Poa annua), червена мъртва коприва (Lamium purpureum), рапица (Brassica napus), бяла куча лобода (Chenopodium album), лайка (Matricaria inodora), полски пролез (Mercurialis annua), прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria), попова лъжичка (Thlaspi arvense), обикновен спореж (Senecio vulgaris), врабчови чревца (Stellaria media), персийско великденче (Veronica persica) и трицветна теменуга (Viola tricolor).

   Продуктът намалява заплевеляването от: петниста бударица (Galeopsis tetrahit) и английски райграс (Lolium perenne).

   Има ограничено действие при следните видове плевели: обикновен щир (Amaranthus retroflexus), лечебен росопас (Fumaria officinalis), трирога лепка (Galium aparine), поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus) и черно куче грозде (Solanum nigrum).

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

   Продуктът може да се използва върху една и съща площ максимум веднъж в рамките на един вегетационен сезон. Работният разтвор да не се транспортира извън третираната зона. Продукта не бива да се използват при посеви, предназначени за производство на посевен материал за картофи. В случай на пропадане на културата, на същата площ може да се засее само царевица след извършване на оран на дълбочина 15 см.

   СЕИТБООБОРОТ:

   Трябва да бъде извършена оран на 15 см дълбочина преди сеитба на други култури, като се имат предвид следните ограничения. На площи, третирани с БУЗИН да не се засява маслодайна рапица, фасул и червено цвекло в период от 6 месеца след третиране с продукта, а за люцерна и детелина – 4 месеца след третиране с продукта. На площи, третирани с БУЗИН могат да се засеят моркови 3 месеца след третиране с продукта и след извършване на предварително разораване на почвата.

   ФИТОТОКСИЧНОСТ:

   При прилагане в дозите и по начина, посочен в указанията за употреба, продуктът не е фитотоксичен за картофи. Продукта не трябва да се използва при култури, страдащи от стрес по време на третирането. При прилагане на продукта при нови сортове картофи, препоръчваме да се консултирате с производителя/дистрибутора.

   СМЕСИМОСТ:

   Не се препоръчва смесване с други продукти за растителна защита.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

    

  • Регистрации на БУЗИН ПРЕПО за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   40 г/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   30 г/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза Преди поникване ВВСН 00-07 (период на покой,клубените не покълнват-начало на образуване на стъблата).

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дкам ин/макс – 20-40 л/дка
   Да не се прилага, ако продуктът вече е използван преди поникване!

   Внася се след поникване ВВСН 09 – преди ВBCH 21 (поникване: стъблата излизат над почвената повърхност- преди ВВСН 21 – преди поява на първо основно странично разклонение (>5 cm)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дкам ин/макс – 20-40 л/дка
   Да не се прилага, ако продуктът вече е използван преди поникване