Препарати

БУГУИС

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  31.05.2024

  • Missing thumbnail

   БУГУИС е селективен вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели при твърда и мека пшеница

   Механизъм на действие :

   Механизмът на действие на БУГУИС включва инхибиране на ацетил-коензим А карбоксилаза ,което води до инхибиране на биосинтеза на липиди, които са от съществено значение за образуване на клетъчната мембрана. Резултатът е блокиране на растежа на чувствителните житни плевели до 48 часа след прилагане. Селективността на култура се основава на способността на растенията да метаболизират първоначалнот съединение до свободна киселина и активни производни. Най-добри резултати се получават прилагайки продукта върху плевели в активна фаза на растеж. Симптомите на загиване са промяна в цвета-червено оцветяване, последвано от хлороза. Пълен контрол и отмиране се постига 3-5 седмици след третиране

   Условия за използване на БУГУИС:

   Не трябва да бъдат третирани култури страдащи от стрес или култури страдащи от преовлажняване , нападение на неприятели , болести или измръзване.

   Карантинен срок : не се изисква

   Смесимост:

   БУГУИС не може да се смесва с хербициди съдържащи 2,4 Д , МЦПА или дикамба, които могат да доведат до намален контрол на плевелите при житни култури На площи третирани с 2,4 Д , МЦПА е необходим интервал от 21 дни преди приложение

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на БУГУИС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Див овес (Avena fatua)

   Райграс (Lolium sp.)

   Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

   Доза

   63 мл/дка

   Карантинен срок

   не се налага

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-39 (от братене до флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

   Брой мин/макс приложения -1
   Вода л/дка мин /макс – 20-40 л/дка