Препарати

БРАСАН 540 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  13.03.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм и спектър на действие: БРАСАН 540 ЕК е селективен двукомпонентен хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели. Брасан 540 ЕК причинява загиване на плевелите чрез инхибиране на клетъчното делене в делителните зони на стъблото и корените на младите стръкчета. Потиска биосинтеза на хлорофила и каротеноидите чрез инхибиране на отговорните за това ензими, вследствие на това комбинирано действие на хербицида, плевелите спират развитието си, некротизират и напълно загиват.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

    

  • Регистрации на БРАСАН 540 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Контролира и някои житни плевели.
   Внася се след сеитба, преди поникване на културата BBCH 00
   На една и съща площ, продуктът може да се прилага веднъж на три години.