Препарати

БРАИ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPе8– Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

05.04.2024

 • Missing thumbnail

  Описание на препарата

  Браи е хормонален стомашно – контактен инсектицид.

   

  Начин на действие

  Браи имитира действието на ювенилния хормон при насекомите, променяйки физиологията на насекомото и нарушава процесите свързани с възпроизвеждането и ембриогенезата. Яйцата снесени от възрастни насекоми третирани с Браи остават нежизнеспособни. При ларвите и нимфите се прекъсва метаморфозата, а при възрастните причинява нарушаване на репродукцията, което се изразява в стерилност на женските, намаляване жизнеспособността на яйцата.

  Предимства:

  • Трансламинарно ( локално – системно) действие.
  • Разрушава хормоналния баланс на насекомите.
  • Пречи на преминаването на насекомите от една в друга ларвна възраст, което води до летален ефект.
  • Засяга яйцата на насекомите.
  • Инхибира метаморфозата на ларви и нимфи.
  • Причинява стерилност на възрастните.

   

  Полезни съвети при прилагане

  • Най- добри резултати се получават при третиране с продукта в стадий на насекомото ларва или нимфа.
  • Поради специфичния начин на действие на Браи популацията на неприятелите намалява постепенно, което води до пълното унищожаване на насекомите.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на БРАИ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Тютюнева белокрилка

  Оранжерийна белокрилка

  Доза

  50 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  оранжерийно производство

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Доза

  28 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Доза

  28 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Щитоносни въшки

  Доза

  50 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Щитоносни въшки

  Доза

  50 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Щитоносни въшки

  Доза

  50 - 112.5 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Доза

  28 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Доза

  28 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Доза

  28 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийска щитоносна въшка

  Доза

  28 - 50 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация