Препарати

БРАДЪР 500 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  29.04.2024

  • Missing thumbnail

   БРАДЪР 500 СК се прилага след сеитбата, преди поникване на културата. При използване на БРАДЪР 500 СК след поникване на културното растение. Трябва да се има предвид, че ефект е налице тогава, когато третирането е извършено преди появата на плевелите.

   Механизъм на действие

   БРАДЪР 500 СК се поема предимно от корените на плевелните растения. Активното вещество метазахлор инхибира клетъчното делене чрез блокиране синтеза на протеини. При третиране на повърхностно суха почва, основното хербицидно действие се проявява едва след падането на валеж.

   Метазахлор е системен хербицид с почвено и ранно следпоникващо действие. Активен е срещу едногодишни двусемеделни и житни плевели. Характеризира се с бавна проява на хербицидно действие (след 3-5 седмици), защитният ефект продължава 1-2 месеца.

   Абсорбиран от корените на плевелите, метазахлорът се движи отдолу нагоре. Механизмът на действие се основава на инхибирането на електронния транспорт по време на фотосинтезата, ограничава образуването на липиди и протеин в чувствителните растения.

   Спектър на действие

   БРАДЪР 500 СК е ефикасен срещу основните широколистни плевели при маслодайната рапица като лайка (Matricaria sp.), подрумче (Anthemis arvensis), див мак (Papaver rhoeas), ралица (Delphinium consolida), червена мъртва коприва (Lamium purpureum), лепка (Galium sp.) и др. Султан 500 СК потиска развитието и на някои едногодишни житни плевели – кокоше просо (Echinochloa crus-gali), кръвно просо (Digitaria sanguinalis), кощрява (Setaria sp.), лисича опашка (Alopecurus myosuroides), див овес (Avena sp.), ветрушка (Apera spica-venti), едногодишна метлица (Poa annua). Притежава и частично допълнително действие срещу самосевки от житни култури (пшеница и ечемик) в рапицата.

   Внимание

   Прилага се единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ.

   Смесимост

   БРАДЪР 500 СК е смесим с други продукти. Желателно е провеждането на предварителен тест за съвместимост при всеки конкретен случай. При смесване с друг продукт да се спазва най-дългия карантинен срок.


   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на БРАДЪР 500 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   70 дни

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба, преди поникване на културата.
   Да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.