Препарати

БОРДЪР 480 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  31.05.2024

  • Missing thumbnail

   Бордър 480 СК е системен хербицид, който бързо се приема чрез листата, стъблата и корените на чувствителните плевели.

   За разлика от типично листните хербициди, Бордър 480 СК контролира поникващите плевели през дълъг период от време. Видими симптоми (избеляване на листата) се забелязват до 5-7 дни след третиране, а плевелите загиват след 14 дни.

   Мезотрион е аналог на природните хербициди . При наличието на декоративното растение Callistemon citrinus някои растения изпитват силно потискане, забавяне на растежа. Съединенията, които са изолирани от него, стават прототип за получаване на мезотрион. През 2012 г. Syngenta разшири “изключителното използване” на хербицида мезотрион в Съединените щати. Компанията получи изключителни права за производство на продукти във връзка с разширяването на обхвата му до вторични култури. По време на периода на изключително използване трети страни нямат право да разкриват информация относно регистрацията на мезотрион, без специално разрешение от Syngenta, действаща като основен регистрант.

   Действие на Мезотрион

   Мезотрион има системно и изразено почвено действие. Периодът на защитно действие на продуктите на базата на мезотрион продължава 40-60 дни.

   Механизъм на действие

   Прониква в растенията през листата и корените, като се движи акропетално и базипетално. Чрез инхибиране на биосинтезата на каротеноидите , хербицидът ефективно контролира едногодишни двусемеделни и някои житни плевели. Хербицидът причинява спиране на растежа на чувствителните плевели в рамките на един до два дни след приложението.

   Симптоми на увреждане

   Първо, фотосинтетичните тъкани се обезцветяват в точките на растеж. След като цялото растение се обезцвети, настъпва тъканна некроза . В зависимост от климатичните условия и вида на плевелите, пълното загиване на плевелите настъпва в рамките на 1–2 седмици.

   Контролирани плевелни видове:

   Кокоше просо (Echinochloa crus-galli)

   Кръвно просо (Digitaria sanguinalis)

   Сива кощрява (Setaria glauca)

   Зелена кощрява (Setaria viridis)

   Вид диво просо (Panicum dichotomiflorum)

   Едногодишна метлица (Poa annua)

   Балур от семе (Sorghum halepense)

   Абутилон (Abutilon theophrasti)

   Хибриден щир (Amaranthus hybridus)

   Вид щир (Amaranthus lividus)

   Обикновен щир (Amaranthus retroflexus)

   Обикновено огнивче (Anagallis arvensis)

   Разстлана лобода (Atriplex patula)

   Див коноп (Cannabis sativa)

   Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)

   Бяла куча лобода (Chenopodium album)

   Паламида (Cirsium arvense) – само при ранно вегетационно приложение и поникнал плевел

   Татул (Datura stramonium)

   Лечебен росопас (Fumaria officinalis)

   Галинзога (Galinsoga parviflora)

   Самосевки от слънчоглед (Helianthus annus)

   Червена мъртва коприва (Lamium purpureum)

   Обикновена лайка (Matricaria chamomilla)

   Прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria)

   Дива ряпа (Raphanus raphanistrum)

   Обикновен спореж (Senecio vulgaris)

   Див синап (Sinapis arvensis)

   Черно куче грозде (Solanum nigrum)

   Врабчови чревца (Stellaria media)

   Попова лъжичка (Thlaspi arvense)

   Персийско великденче (Veronica persicaria)

   Бутрак = свиница (Xanthium strumarium) – само при ранно вегетационно приложение и поникнал плевел

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на БОРДЪР 480 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   42 дни

   Допълнителна информация

   Минимални употреби

   Внася се във фаза ВВСН 12-16 разтваряне на втори лист – растежа продължава до шести лист и ранни фази от развитието на плевелите

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 8-40 л/дка
   Да не се прилага по-късно от ВВСН 18 на културата (растежа продължава до осми лист)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Минимални употреби

   Внася се във фаза ВВСН 12-16 разтваряне на втори лист – растежа продължава до и ранни фази от развитието на плевелите

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 8-40 л/дка
   Да не се прилага по-късно от ВВСН 18 на културата (растежа продължава до осми лист

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12- 16 разтваряне на втори лист – растежа продължава до шести лист и ранни фази от развитието на плевелите

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 8-40 л/дка
   Да не се прилага по-късно от ВВСН 18 на културата (растежа продължава до осми лист)

   Забележка: Продуктът се прилага с адювант Атплюс – 0,5%.