Препарати

БОРДО МИКС 20 ВП

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • Забележка: При овощните култури първите две третирания се извършват през есента, след приключване на вегетацията. През пролетта, преди разпукване на пъпките, се извършва още две пръскания.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

07.05.2024

 • Missing thumbnail

  БОРДО МИКС 20 ВП е контактен, неорганичен фунгицид , който има предпазно действие. Препаратът е готова за приложение бордолезова смес.

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  • Широк спектър на действие срещу много видове гъбни болести и бактерии: алтернария, антракноза, бактериоза, мани и синя плесен и д.р.
  • Подходящ е за употреба в биологичното земеделие
  ПРЕДИМСТВА:
  • Не се губи време преди приложение – готов, лесен за употреба и силно разтворим – пести време.
  • Няма нужда от контрол на pH. Близко до неутралното Ph – избягва се фитотоксичност и други рискове за културите.
  • Дюзите не се запушват – формулацията на продукта осигурява оптимален за дюзите размер на частиците.
  • Намалява дозата – микронизацията осигурява оптимален размер на частиците, което увеличава покриване на листата: необходима е по-малко мед. Спестяване на средства.
  • Увеличава устойчивостта от измиване – добавянето на специални прилепители увеличава прилепимостта към листната повърхност, дори и при неблагоприятни условия.
  • Няма разлика при приготвянето на всеки следващ разтвор.
  Максимален брой третирания на година: 5.
  Модерна, актуализирана индустриална формулация на традиционната смес от меден сулфат и вар, която съдържа 20 % мед. Неговата по-висока свързаност между съставките е една от основните му характеристики. Може да се употребява срещу гъбни болести и при семкови и костилкови овощни, картофи, домати, краставици, зеле, листни зеленчуци, ягоди и други в доза 0,375-0,6 %.
  Бордо микс 20 ВП е одобрен за употреба в биологичното производство.

  НАЧИН НА УПОТРЕБА:

  Прибавете необходимото количество от препарата в малко вода като разбърквате. Разбийте добре сместа и прибавете останалото количество вода. Препоръчва се направеният разтвор да се употреби веднага и да не се пази за следващи третирания. Да се вземат обичайните мерки за избягване на медна фитотоксичност, особено в студени и влажни места. Фирмата гарантира състава, формулацичта и съдържанието. Потребителят е отговорен за причинени вреди (неефикасност, токсичност, остатъчни количества и др.), причинени от пълно или частично неспазване на инструкциите, посочени на етикета. Изчакайте поне 6 часа преди повторно влизане в третираните площи, за да може те да са напълно изсъхнали.

  СМЕСИМОСТ:

  Бордо микс 20 ВП е смесим с повечето инсектициди, фунгициди и други (фосфорни естери, карбамати, емулсионни масла, листни торове, водонамокрима сяра и др.) освен в случаи, когато продуктът има силна киселинна или алкална реакция.

  СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРЕПАРАТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:

  Да не се третира при ниски температури (под 5°С) и висока влажност.

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на БОРДО МИКС 20 ВП за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Листни петна

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Антракноза

  Алтернариоза

  Церкоспороза

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 14-51 (4- ти лист ясно видим до начало до удължаване на луковицата, 100% дължина и диаметър на стъблото).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Кафяво гниене

  Самодивски метли

  Сачмянка

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Във фаза ВВСН 91-53 (Нарастването на леторастите е завършено до разпукване на цветните пъпки).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Чернилка

  Антракноза

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 14-59 (4-ти същински лист до видими първите цветни листенца)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гъбна сачмянка

  Бактериен пригор

  Цитоспороза

  Антракноза

  Къдравост

  Кафяво гниене

  Доза

  375-500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза BBCH 95-53
  Половината от листата са пожълтели или опадали – отваряне на пъпките
  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Антракноза

  Мана

  Ръжда

  Септориоза

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 14- 89 (4-ти същински лист разтворен до пълно узряване)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Алтернария

  Кафяво гниене

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Във фаза ВВСН15-89 (Масова поява на листа, без да са напълно развити до консумативна зрялост: типични за сорта вкус и съдържание)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Вреда

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Целина и Кардун(полско производство): Мана (Bremia spp., Phytophtora spp.), Листни петна (Ascochyta spp.), Бактериоза (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Повреди по клоните

  Струпясване

  Кафяво гниене

  Огнен пригор

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Във фаза ВВСН 91-53 (Нарастването на леторастите е завършено до разпукване на цветните пъпки).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Церкоспороза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 39-49 (Листата покриват 90% от повърхността до кореноплодите са в техническа зрялост).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сачмянка

  Цитоспороза

  Бактериоза

  Кафяво гниене

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Във фаза ВВСН 95-53 (Половината на листата са пожълтели или опадали до отваряне на пъпките).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Чернилка

  Антракноза

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 14-59 (4-ти същински лист до видими първите цветни листенца)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Кафяви листни петна

  Антракноза

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 10-89 (котиледоните са разтворени напълно до пълна зрялост)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Повреди по клоните

  Струпясване

  Кафяво гниене

  Огнен пригор

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Във фаза ВВСН 91-53 (Нарастването на леторастите е завършено до разпукване на цветните пъпки).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Във фаза ВВСН 95-53 (50% от листата са окапали до разпукване на пъпките).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Алтернария

  Бактериоза

  Кафяво гниене

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Във фаза ВВСН15-89 (Масова поява на листа, без да са напълно развити до консумативна зрялост: типични за сорта вкус и съдържание)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  500 - 600 г/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Вреда

  Екскориоза

  Антракноза (Gloeosporium ampelophagum)

  Черно гниене (Gugnardia bidwellii)

  Доза

  500-600 г/дка

  Карантинен срок

  21

  Допълнителна информация

  Прилага се във фенофаза на културата от „9 и повече листа са отворени на културата до фенофаза „повече от зърната се събират, грозда се затваря” / 19-79 ВВСН/
  Работен р-р 100 л/дка.

  Минимална употреба
  Лозя

  Внася се във фаза BBCH 00 – 08 (покой: зимните пъпки са заострени до закръглени, светло до тъмнокафяви в зависимост от сорта; люспите на пъпките са повече или по-малко затворени в зависимост от сорта – разпукване на пъпките: ясно се виждат зелени върхове на леторастите)
  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 7-14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
  Насочено пръскане към основата, стъблото и плодните пръчки на лозите

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Пурпурни петна

  Черно гниене

  Антракноза

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 14-47 (4-ти лист явно видим до 10 % от растенията листата са завити)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни петна

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Вреда

  Петносване по пъпките

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Във фаза ВВСН 95-53 (50% от листата са окапали до разпукване на пъпките).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Кафяво гниене

  Бактериоза

  Алтернария

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Във фаза ВВСН15-89 (Масова поява на листа, без да са напълно развити до консумативна зрялост: типични за сорта вкус и съдържание)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Алтернариоза

  Склеротинийно гниене

  Антракноза

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-49 (2-ри същински лист разтворен до типичен размер и форма на главите достигнати)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Антракноза

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 10-85 (Отделяне на първи лист до напреднало узряване на плодовете).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Алтернариоза

  Антракноза

  Церкоспороза

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Във фаза ВВСН 15-47 (5-ти същински лист разтворен до 70 % от диаметъра на корена е достигнат)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Повреди по клоните

  Струпясване

  Кафяво гниене

  Огнен пригор

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Във фаза ВВСН 91-53 (Нарастването на леторастите е завършено до разпукване на цветните пъпки).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Във фаза ВВСН 95-53 (50% от листата са окапали до разпукване на пъпките).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Кафяви листни петна

  Антракноза

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  10 дни

  Допълнителна информация

  Патладжан: Ооранжерийно производство – карантенен срок е 3 дни, полско произвдоство – 10 дни карантинен срок.
  Внася се във фаза ВВСН 15-89 (5-ти същински лист до пълна зрялост)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Алтернария

  Кафяво гниене

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Във фаза ВВСН15-89 (Масова поява на листа, без да са напълно развити до консумативна зрялост: типични за сорта вкус и съдържание)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Листни петна

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 14-51 (4- ти лист ясно видим до начало до удължаване на луковицата, 100% дължина и диаметър на стъблото).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бактериоза

  Цитоспороза

  Сачмянка

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Във фаза ВВСН 95-53 (Половината на листата са пожълтели или опадали до отваряне на пъпките).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Кафяви листни петна

  Антракноза

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се вв фаза ВВСН 10-89 (котиледоните са разтворени напълно до пълна зрялост)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Алтернариоза

  Антракноза

  Церкоспороза

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 15-47 (5-ти същински лист разтворен до 70 % от диаметъра на корена е достигнат)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ръжда

  Черни листни петна

  Доза

  375 – 500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се От навлизане в зимен покой до начало на набъбване на пъпките
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка – 50-150 л/дка
  Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ активно вещество мед (Cu-мед) в дози, надхвърлящи 4 кг мед/хектар годишно

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Алтернариоза

  Антракноза

  Церкоспороза

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 15-47 (5-ти същински лист разтворен до 70 % от диаметъра на корена е достигнат)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бактериоза

  Мехурки

  Цитоспороза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Във фаза ВВСН 95-53 (Половината на листата са пожълтели или опадали до отваряне на пъпките).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Алтернариоза

  Антракноза

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-49 (2-ри същински лист разтворен до формирана цялата листна маса).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бактериоза

  Мана

  Кафяви листни петна

  Антракноза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 10-89 (котиледоните са разтворени напълно до пълна зрялост)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Антракноза

  Мана

  Ръжда

  Септориоза

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 14- 89 (4-ти същински лист разтворен до пълно узряване)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бактериоза

  Листни петна

  Мана

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 14-51 (4- ти лист ясно видим до начало до удължаване на луковицата, 100% дължина и диаметър на стъблото).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Цитоспороза

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Във фаза ВВСН 95-53 (Половината на листата са пожълтели или опадали до отваряне на пъпките).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Пурпурни петна

  Мана

  Черно гниене

  Антракноза

  Бактериоза

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 14-47 (4-ти лист явно видим до 10 % от растенията листата са завити)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Огнен пригор

  Повреди по клоните

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Във фаза ВВСН 91-53 (Нарастването на леторастите е завършено до разпукване на цветните пъпки).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Антракноза

  Бели листни петна

  Фитофторно гниене

  Бактериоза

  Доза

  375 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Бели листни петна

  Доза

  375 - 500 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13-81 (3-ти лист развит до начало на узряване).