Препарати

БОЛТ ХL

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на БОЛТ ХL за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листен пригор

    Мрежести петна

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се при първи симптоми в ВВСН 31-65 (първият възел е поне 1 см над възела на братене пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Коронеста ръжда

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се при първи симптоми в ВВСН 31-65 (първият възел е поне 1 см над възела на братене пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Жълта Ръжда

    Кафява ръжда

    Листни петна

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се при първи симптоми в ВВСН 31-65 (първият възел е поне 1 см над възела на братене пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафява ръжда

    Листен пригор

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се при първи симптоми в ВВСН 31-65 (първият възел е поне 1 см над възела на братене пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни петна

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Внася се при първи симптоми в ВВСН 31-65 (първият възел е поне 1 см над възела на братене пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели)