Препарати

БИ-58

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на БИ-58 за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Малка сливова листна въшка

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Доза

    0.05 - 0.07 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Доза

    0.05 - 0.07 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Кръгломиниращ молец

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Доза

    0.05 - 0.07 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Доза

    0.05 - 0.07 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Дървесница

    Доза

    0.2 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Обикновена сливова щитоносна въшка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Кръгломиниращ молец

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Срещу млади ларви.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни бълхи

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Доза

    0.05 - 0.07 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Дървесница

    Доза

    0.2 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка

    Доза

    0.05 - 0.07 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Обикновена сливова щитоносна въшка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Кръгломиниращ молец

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Срещу млади ларви.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Доза

    0.05 - 0.07 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Доза

    0.05 - 0.07 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Дървесница

    Доза

    0.2 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка

    Доза

    0.05 - 0.07 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Обикновена сливова щитоносна въшка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Кръгломиниращ молец

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Срещу млади ларви.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кръгломиниращ молец

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    0.2 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Обикновена сливова щитоносна въшка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Срещу млади ларви.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Доза

    0.05 - 0.07 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Черничева щитоносна въшка

    Доза

    0.2 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Срещу млади ларви.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Черничева щитоносна въшка

    Доза

    0.2 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Обикновена сливова щитоносна въшка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Срещу млади ларви.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Доза

    0.05 - 0.07 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Доза

    0.05 - 0.07 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Дървесница

    Доза

    0.2 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Малка сливова листна въшка

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка

    Доза

    0.05 - 0.07 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Обикновена сливова щитоносна въшка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Кръгломиниращ молец

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Срещу млади ларви.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Доза

    0.05 - 0.07 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновена сливова щитоносна въшка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Дървесница

    Доза

    0.2 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Малка сливова листна въшка

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка

    Доза

    0.05 - 0.07 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Обикновена сливова щитоносна въшка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Кръгломиниращ молец

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Срещу млади ларви.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Малка сливова листна въшка

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Доза

    0.05 - 0.07 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Тютюнев трипс

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Голям люцернов хоботник

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Хмелова листна въшка

    Доза

    0.08 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Дървесница

    Доза

    0.2 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка

    Доза

    0.05 - 0.07 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Обикновена сливова щитоносна въшка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Кръгломиниращ молец

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Срещу млади ларви.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Дървесница

    Доза

    0.2 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка

    Доза

    0.05 - 0.07 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Обикновена сливова щитоносна въшка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Кръгломиниращ молец

    Доза

    0.15 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Срещу млади ларви.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    0.1 %

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация